Gå til sidens hovedinnhold

Det året det blir så bratt

Medieåret 2009 blir et dårlig år for skogeierne. Og kampen om annonsekronene blir steinhard.

KOMMENTAR (NA24): I romjula kom nyheten om at det nå er flere amerikanere som henter nyheter fra nett enn fra papir. Statistikkbyrået PEW i USA hadde innhentet nye tall, og 40 prosent av de spurte sier at de får mesteparten av sine nasjonale og internasjonale nyheter fra nettet, mens bare 35 prosent henter dem fra papiravisene.

Brer denne utviklingen seg like fort som finanskrisen med opphav i det samme landet, står vi foran en dramatisk utvikling i europeiske og skandinaviske medier. Fullt så fort går det nok ikke, men tendensen er klar. Men papiravisene er på vikende front. Og kampen om annonseinntektene i et stadig hardere marked spisser seg til.


Mindre papir

Oversjøisk er tendensen til mindre bruk av papir også helt tydelig. Flere amerikanske storaviser har allerede besluttet – eller vurderer å beslutte – å redusere antall ukentlige utgaver på papir. Det er store forskjeller mellom amerikanske papiraviser og de norske, amerikanerne har knapt noen riksdekkende avis. Men jeg tror det er et tidsspørsmål før det samme skjer i Norge. Kanskje allerede i 2009.

Tidligere VG-journalist og nåværende kommunikasjonsrådgiver Frode Nakkim stilte i en kronikk i Aftenposten for noen dager siden spørsmålet om avisenes nedtur har noe med journalistikken å gjøre. Jeg tror han er inne på noe helt vesentlig. Alle nedturer har med kvaliteten på journalistikken gjøre. Det blir for enkelt å skylde på markedet.

Konstruksjoner
Så når norske avisredaktører er blitt verdensmestere i å konstruere journalistiske motiver for å publisere saker som utelukkende er kommersielt motivert, slik Nakkim formulerer det, er det grunn til å anta at selve salgbarheten er blitt et åpenlyst kriterium for redaksjonelle avgjørelser. Før solgte vi aviser fordi folk ville ha dem, nå selges aviser for å tvinge dem på leserne – i håp om at de likevel vil ha dem.

De blir på fotballspråket som å stå på egen sekstenmeter og slå mot motstanderens sekstenmeter i håp om at noe kommer til å skje. Den fordummende forbrukerjournalistikken i løssalgsavisene illustrerer dette best av alt. Du øker ikke opplaget ved å fortelle leserne noe de vet fra før. Verst har dette gått ut over Dagbladet, som i årevis har manglet selvtillit i forhold til sin egen journalistikk og som åpenbart tror at det å slå inn åpne dører er den enkleste vei til å overleve – i hvert fall en stund.


Kamp om penger
Det største slaget kommer likevel til å stå om pressestøtten. Blir det politiske flertallet etter høstens stortingsvalg slik dagens prognoser forteller, står pressestøtten i sin nåværende form for fall. Og da blir det omfattende avisdød i Norge. Skjer dette, hjelper det lite at de som henter mest fra pappa stat, Dagsavisen og Vårt Land, har slått sine pjalter sammen. 75 millioner av våre felles skattekroner er mye å miste. Det er ikke minst derfor det har vaket – og vaker – flere gjedder i sivet for å bite til hvis og når Edda Media blir solgt. Jeg tipper nessekongene i Midt-Norge stikker av med konfekten på Nordvestlandet. Lenger sør er spillet langt mer åpent. Berner Gruppens bud er åpenbart for dårlig. Men Edda Media bestyrer fortsatt rundt forbi noen pengeinntekter og har draget på det lokale kremmerlivet. Noe som ikke minst kommer til å bli viktigere enn noensinne.

Noen vil dø
Kulturminister Trond Giske sier at vi må akseptere at noen aviser dør, men samtidig åpner han for å øke pressestøtten. Nærmere et klassisk prokuratortriks er det ikke nærmere å komme. Kanskje du ikke sitter med makt og politisk flertall til høsten, Trond? Hvis ikke, har du i hvert fall sagt at noen aviser må dø. Og da har du ditt på det tørre.

Uansett vil en avgjørelse rundt pressestøtten være resultat av politikk. Og vedtak som ikke er reversible med det første. Utfallet kan bli dramatisk.

I hvert fall mer dramatisk enn kampen om radiolytterne, hvor jo annonseinngangen i de kommersielle kanalene uansett har vært på retur de siste årene. Og ingen når opp mot NRK. Tv-messig vil de store aktørene legge seg bak busken for å finne den beste strategi når landets riksdekkende reklamekanal ikke lenger har konsesjon i 2010. Da er det heller ikke sikkert at NRK har lisens til å drepe.

På nettet kan det godt tenkes at året bør brukes til å utvikle nyhetsjournalistikk og egenproduksjon. Og til å fyre opp salgsavdelingene til å slåss om annonsekronene. Leserne er på vei over til nettet for lengst, men det genererer ikke penger alene. Samtidig må du ha en stab av forsvarlig størrelse til å utvikle journalistikken. Det blir et rotterace, det også.

Hva angår selve journalistikkens framtid, er det fristende å sitere Dagbladets gamle nyhetsørn, avdøde Markus Markusson: ”Så lenge folk fortsatt kan lese, er de nysgjerrige. Jeg ville gått for nyhetene.”

Dag Solberg er frilansjournalist og spaltist i NA24

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien

Kommentarer til denne saken