Gå til sidens hovedinnhold

- Det blåser motvind

Forvaltere venter at finansuroen vil fortsette og er lunkne til aksjer.

DnB Nor Kapitalforvaltning er ikke altfor optimistiske i sitt syn på utviklingen i finansmarkedene i januar.

NA24 - din næringslivsavis

- Usikkerhet
- Årsaken er at vi forventer en turbulent måned ettersom usikkerheten knyttet til veksten i amerikansk økonomi kommer til å prege nyhetsbildet. Vår overvekt blir derfor i pengemarkedet i Norge, heter det i rapporten.

Forvalterne velger å være nøytrale i aksjer, fremgår det av den siste månedsrapporten.

- Ikke aksjemarkedsvennlige
DnB Nor Kapitalforvaltning ser tilbake på en turbulent måned på børsene, og det blåser fortsatt en motvind i aksjemarkedene ved inngangen til 2008, fastslår forvalterne.

- Negative scenarier knyttet til utfall som stagflasjon eller resesjon med etterfølgende deflatoriske tendenser er ikke akkurat aksjemarkedsvennlige.

Samtidig mener de at det finnes det fortsatt gode muligheter for at ingen av disse scenarioene materialiserer seg.

Resesjonsscenario
Videre skriver forvalterne at statsobligasjonsmarkedet i USA synes langt på vei å ha priset inn et resesjonsscenario, slik at både korte og lange statsrenter har falt.

- I råvaremarkedene derimot virker det som om stagflasjon er hovedscenariet. For aksjemarkedene er det en trøst at veksten i verdensøkonomien er rimelig robust og balansert, lange statsrenter er lave og det er tørt krutt hos sentralbankene for å kunne senke styringsrentene betydelig. Av andre positive faktorer kan nevnes at selskapenes regnskapsbalanser er kjernesunne, inntjeningen fortsatt rimelig god og prisingen ikke spesielt høy, heter det i rapporten.
I forvalternes regionale fordeling for aksjer favoriseres vekstmarkedene, og i særlig grad Brasil og Korea.

- På bakgrunn av positive likviditets- og sesongeffekter i januar måned, øker vi midlertidig vår vekt i norske aksjer til overvekt.

Dollarfallet
I Europa beholder DnB Nor nøytralvekt med bakgrunn i en svakere vekstutvikling og en meget sterk euro.

- Analytikere justerer ned sine estimater for europeiske selskaper på bred basis, ifølge rapporten.

Forvalterne tar amerikanske aksjer opp fra undervekt til nøytralvekt.

- I USA skyter eksportindustrien fornyet fart på bakgrunn av en meget svak dollar. Vi tror nå dollaren har tatt unna det meste av fallet. De sektorene vi velger å ha fokus på er industri, IT og helse, skriver DnB Nor i rapporten.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis