MAJORSTUEN: - Det er interessant å se at nordmenn elsker å dra til New York og London, hvor det er mange høyhus, men vi klarer ikke å oversette dette til norske forhold, sier landskapsarktiekt, Tom Kristian Berger.

Han er en av få stemmer i høringsinnspillene til utbyggingen av Middelthuns gate 15-17 på Majorstuen, der utbygger ønsker en 22 etasjers høy boligblokk.

Boligblokka vil bli Oslos høyeste boligblogg, kan komme til å huse opp mot 800 mennesker, og ligger bare et par hundre meter fra kollektivknutepunktet Majorstuen.

- Jeg er kanskje en enslig stemme, men jeg mener jeg snakker på vegne av den halve millionen mennesker som kommer til Oslo før 2040, sier Berger.

SKAL OSLO TILLATE FLERE HØYHUS? Si din mening i kommentarfeltet under!

Det er lagt opp til å bygge mellom 350 og 400 boliger i bygget, som - dersom det blir realisert - blir Oslos høyeste boligblokk. Til sammenlikning er høyblokkene på Ammerud og Tveita 14 etasjer, mens det høyeste bygget i barcode-rekka i Bjørvika er på 17 etasjer.

Oslos høyeste bygg, Oslo Plaza er på 37 etasjer.

Oslo er en av Europas raskest voksende byer. Det krever at man bygger i høyden, påpeker Berger.

Beboere i området frykter at både parken på baksiden av det planlagte høyhuset, og skolegården til Majorstuen skole, skal bli skyggelagt.

Misforstått, mener Berger.

- Folk har en overdreven frykt for høyhus. Jeg mener det er perspektivløst. Vi kan ikke tro at vi skal bo i en by uten skygger. Det er viktig å huske på at dette bygget blir veldig slankt, slik at vi vil få vandrende skygger, sier Berger, og utdyper:

- Jeg har sittet i sola på Vaterland og sett rett på Oslo Plaza. Plutselig smetter sola bak, men så går det en halvtime, så er den tilbake. Det vil bli noe mindre sol med et høyhus, men det vil bli sol, sier han.

- Dessuten viser beregninger at det ikke vil bli skygge i skolegården før klokka 16, og da er jo uansett skoledagen over.

SE VIDEO AV HVORDAN DET KAN BLI I MIDDELTHUNSGATE 15-17 HER:

HTML EMBED

Video: Veidekkebolig.no

Flere bør bo i Oslo

Berger er uttalt urbanist, og mener fortetting i Oslo er en nødvendighet for å møte befolkningsveksten i byen, både med tanke på plass og på miljøet.

- Vi må bygge høyt og tett rundt kollektivknutepunktene. Det er god klimapolitikk. Jo flere som bor i Oslo, jo færre bor andre steder. Bygger vi nærme kollektivtrafikken, så sørger vi samtidig for at folk ikke bruker bilen fra Akershus og inn til Oslo, sier han.

Berger peker på at Middelthuns gate 15-17 ligger 250 meter fra Majorstuen med alle byens t-banelinjer, samt flere trikk- og busslinjer.

- Vi må la alvoret i klimakrisen sige inn, sier han.

Trenger et paradigmeskifte

I byrådets forslag til ny kommuneplan er fortetting rundt Oslos kollektivknutepunkter gjennomgående. Oslos visjon er at fremtidig transportvekst skal skje med kollektivtransport, og da er en slik fortetting avgjørende.

Likevel mener Berger at utviklingen går for sent.

- Oslo trenger et paradigmeskifte. Se bare på Bjørvika, der det var en massiv skepsis til Barcode. Mange ville ha dïsse byggene enda lavere. Men nå ser man at det er ganske spennende, sier han.

En analyse gjort av Tranportøkonomisk institutt fra 2013, støtter også opp om miljøinsentivet ved å bygge tett.

Rapporten konkluderer med at å bygge 12.500 arbeidsplasser i Bjørvika - det vil si på ett sted, i steden for spredt rundt i byen - sparer Oslo 7.300 bilturer i døgnet. Dette tilsvarer en reduksjon i utslipp på 12 tonn co2 per dag.

- For meg er ikke høyhus noen mirakelplan, det handler om god byplanlegging. Det vi må sørge for er å lage gode uterom på bakkeplan, og det legges det opp til her med mindre fotavtrykk på bakken, som vil åpne mer areal, sier han.