Gå til sidens hovedinnhold

- Det går i riktig retning

Norsk Industri er godt fornøyd med endringene i regjeringens krisepakke.

- Det går i riktig retning alt sammen, sier Knut E. Sunde som leder NHO-organisasjonen Norsk Industri sin næringspolitiske avdeling. NA24 snakket med han rett etter at regjeringspartiene på Stortinget la frem justeringer på krisepakken som regjeringen fremla mandag 26. januar.

NA24 – din næringslivsavis

Sunde peker spesielt på et gjennombrudd. Industrien har lenge jobbet for bedre avskrivningssatser. Nå får de dette, men bare for 2009.

- Det beste er det prinsipielle gjennonbruddet vi har fått. Det har vært prinsipielle problemer med å øke avskrivningen på maskiner. Nå er den på 30 prosent for 2009, og da er det vårt mål at dette blir nivået også fremover, sier Sunde som mener at dette er et tiltak som ikke bare bør komme som et tidsavgrenset virkemiddel under en spesifikk krise.

- Dette vil styrke soliditeten til bedriftene og bedre insitamentene for å investere, sier Sunde til NA24.

Han er også fornøyd med at industrien fikk gehør for å heve taket på skatteskyvningen for bedrifter. Regjeringen foreslo et tak på fem millioner kroner for 2008 og fem millioner for 2009, mens stortinget nå foreslår 20 millioner kroner som tak for hver av de to årene.

Det tredje området der norske industribedrifter, i tett kontakt med fagforeningene, har engasjert seg for å påvirke stortingspolitikerne har vært innenfor permitteringsreglementet.

- Der blir det mer fleksibilitet, men detaljene kommer i løpet av noen dager, sier Sunde til NA24. Håpet til både bedrifter og fagforeninger har vært at man kan gjennomføre mer rullerende permitteringer. I dag får ikke permitterte dagpenger dersom de er permittert for eksempel en dag per uke. Dette kan endres slik at det skal bli mindre smertefullt for den enkelte arbeidstaker å bli permittert.

- Er det noe dere savner i denne justeringen, Sunde?

- Vi har savnet med midler til forskning og utvikling, men vi har hatt fokus på saker vi mente det var realistisk å jobbe med. Vi har jobbet bevisst med disse tre målene, sier Sunde til NA24.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien

Kommentarer til denne saken