Gå til sidens hovedinnhold

Det norske preget av økt leting

Økte kostnader til oljeleting preger Det norske oljeselskap i første kvartal.

Med mer enn en dobling av letekostnadene i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor ble det økende underskudd i Det norske oljeselskap ASA i årets tre første måneder.

NA24 - din næringslivsavis

Økte inntekter
Driftsresultatet falt fra minus 17,7 millioner kroner i første kvartal i fjor til 37,3 millioner kroner i årets første kvartal. I samme periode økte letekostnadene fra 24,6 millioner kroner til 56,9 millioner.

Det norske økte driftsinntektene fra 29,4 millioner kroner i første kvartal i fjor til 79,5 millioner kroner i år. Samtidig økte underskuddet fra 0,8 i pluss etter skatt i første kvartal 2007 til minus 9 millioner kroner i årets periode.

Fire områder
Det norske har raskt bygget seg opp til norsk sokkel nest største oljeselskap, blant annet gjennom fusjonen mellom Det norske og Pertra og nye tildelinger.

Fremover vil selskapet ifølge rapproten arbeide aktivt med kjøp og salg av lisenser for å skape størst mulige verdier og spre risiko.

I fokus vil de fire områdene hvor selskapet allerede har funn være fremover, det gjelder Frøy, Varg/storskrymten, sørlige Vikinggraben og Jotun. Her vil selskapet satse på utvikling gjennom nye funn, lisenskjøp og utbygging.

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial