Oljeselskapene som eier utvinningstillatelse 027D har boret ferdig en brønn på Jetta-prospektet sør for Jotun-feltet. Ifølge en oppdatering fra Det norske oljeselskap ASA så ble det gjort funn av olje i letebrønnen.

Operatøren ExxonMobil vil nå sammen med Det norske, Dana Petroleum, Bridge Energy og Petoro vurdere reservoaret. Det er påvist olje, men med mindre reservoarbergartstykkelse enn forventet. Det er samlet inn data, inklusive trykkmålinger og oljeprøver i reservoarsonen, melder Det norske.

Som følge av funnet vil partnerskapet nå iverksette boringen av et sidesteg til Jetta-funnet. Brønnen bores i PL027D, men med kostnadsdeling med PL504 og PL169C.