Potensialet i Frigg-området i Nrodsjøen ser ut til å være langt større enn hva blant annet Det norske oljeselskap ASA har lagt til grunn i sin tidligere reserverapport.

Med et nytt funn i Frigg Delta-prospektet, så mener operatøren for området, StatoilHydro at prospektene Frigg Delta, Frigg Gamma og Frigg Epsilon kan inneholde mellom 60 og 190 millioner fat oljeekvivalenter olje og gass. Det norske har en eierandel på 30 prosent i området og kan dermed sitte med 12 til 38 millioner fat utvinnbare reserver.

Det norske opplyser i en pressemelding at selskapet hittil har hatt et reserveanslag på 5,7 millioner fat for området.

Det seneste funnet ble gjort 21 kilometer øst for det nå nedstengte Frigg-feltet og 12 kilometer nord for Frøy-funnet. Påviste volumer i brønnen er anslått til mellom 19 og 35 millioner fat. Fra før er det boret i Gamma-prospektet i 1986 og 1987, mens det foreløpig ikek er gjort noen leteboring i Epsilon-prospektet.

- Dette funnet bekrefter det ressurspotensialet som ligger i Frigg-området. Det norske ser positivt på muligheten for kommersialisering av funnet. Dette fordi det er betydelige volumer i området, skriver Det norske i en kommentar.

I utvinningstillatelse 442 hvor det siste funnet er gjort har StatoilHydro en eierandel på 40 prosent, Det norske 20 prosent og Svenska Petroleum 40 prosent.