Gå til sidens hovedinnhold

Detaljomsetningen stuper i USA

Nye skuffende tall på makrofronten i USA.

I februar falt detaljomsetningen i USA med 0,6 prosent, mens detaljomsetningen uten de volatile bil- og matvareprisene falt med 0,2 prosent.

NA24 - din næringslivsavis

Dette var store skuffelser for markedet. Økonomene ventet ifølge Bloomberg News at detaljomsetningen i USA ville stige med 0,2 prosent både med og uten bil- og matvareprisene

Tilsvarende statistikk for januar ble revidert til en vekst på 0,4 prosent fra opprinnelig meldte 0,3 prosent.

Retail Sales - USA
Retail sales er et mål på den totale omsetningen i detaljhandelen i USA, og er trolig det mest oppdaterte målet på amerikanske forbrukeres lyst og evne til å bruke penger. Tallet omfatter ikke tjenestesalg og blir ofte revidert i ettertid, men det kommer tidlig, og er derfor viktig å følge med på.

I tillegg til det vanlige tallet, oppgis et tall hvor biler er holdt utenom. Dette er et viktig mål på den underliggende utviklingen, fordi bilsalget er veldig varierende fra måned til måned, ikke minst i USA hvor man i perioder har gitt rentefrie lån for flere år for å få fart på bilsalget.

Tallene oppgis som sesongjustert endring fra måneden før, men er ikke korrigert for prisvekst.

Reklame

Slik får du kajakk til en tidel av vanlig pris