Gå til sidens hovedinnhold

Dette bør bekymre Jens

Stadig flere blir syke og uføre.

Tirsdag kom nye tall som bør bekymre regjeringen. Antall sykemeldte i Norge øker videre, og verst er situasjonen i offentlig sektor.

Tall fra andre kvartal som Statistisk Sentralbyrå har hentet inn, viser at 6,5 prosent av de som jobber her i landet til en hver tid er sykemeldt. Til tross for en stadig diskusjon rundt tiltak, så øker faktisk sykefraværet her i landet, og var opp 0,2 prosent fra andre kvartal i fjor.

Siden andre kvartal 2001, som var året den første nkluderende arbeidsliv-avtalen ble inngått, har sykefraværet gått ned med 7,1 prosent. Målet er at det skal reduseres med 20 pprosent, og ikke skal overstige 5,6 prosent. 10 år etter er altså målsettingen i avtalen langt unna planen.

9,5 prosent uføre
Også antall uføre i Norge går feil vei. Ved utgangen av juni 2011 mottok hele 9,5 prosent av befolkningen uførepensjon, noe som tilsvarer totalt 302.800 personer.

Sammenlignet med juni 2010, har antall uføre økt med 3.300 personer. Dette tilsvarer en økning på 1,1 prosent. Året før økte antallet uføre med 1,6 prosent. NAV påpeker imidlertid at uføre-økningen holder tritt med befolkningsøkningen.

NAV gjør også et poeng ut av at økningen i sykefraværet i Norge er «svakt». Her er ikke arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne helt enig.

- Skuffende
I en melding skriver Akademikerne at det er en «skuffende sykefraværsutvikling». Deres løsninger er bedre tilrettelegging fra arbeidsgiverne.

- Det er potensial for bedre tilrettelegging på arbeidsplassene, vi må bli flinkere En medlemsundersøkelse Akademikerne gjennomførte før sommeren viste at nesten halvparten av norske akademikere, 46 prosent, mener det i stor grad er mulig å tilrettelegge bedre for at folk med redusert funksjonsevne kan forbli i arbeid. Dette må vi ta alvorlig, skriver Knut Aarbakke i Akademikerne.

Reklame

Pondus-boka har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen

Kommentarer til denne saken