Konkurransen om å tilby den billigste spotprisavtalen er fortsatt like hard. Det er flere som nå går med tap på avtalene. Ikke bare er det null i påslag, men strømselgeren må også betale for energisertifikatordningen. En av metodene er derfor å stadig komme med et nytt tilbud, som kundene må gå over til. Eventuelt å markedsføre et annet og dyrere produkt, som en del av «gratiskundene» går over til.

Det er flere av selskapene som har flere tilbud, med betydelig forskjeller i prisen. Og produktet er likt, nemlig strømmen i stikkontakten. Dessuten er det ikke strømselgeren som leverer strømmen, det er netteierne.

Spotpris er best

I de fleste tilfellene vil det lønne seg å velge spotpris. I spotprisene er det bare påslaget i forhold til markedsprisen på strøm som selskapene konkurrerer på. Grunnlaget er gjennomsnittlig månedspris fra Nordpool. Deretter legges det på et påslag i kroner eller øre per kwh (eller en kombinasjon).

Les mer om avtaletypene.

Avtaletypen Spotpris kort og godt gjennomsnittet av prisene hele døgnet, og måneden. Avtaletypen Innkjøpspris regner et vektet snitt av prisen. Det betyr at periodene på døgnet som har høyere priser vektlegges høyere, og dermed blir også grunnlagsprisen litt høyere.

I oversikten nedenfor er det ikke tatt med denne merprisen, dette vil også variere. Disse avtalene har vi tatt med fordi leverandørene ofte fronter i disse i markedsføringen. Nå er det slik at det er ingen av disse avtalene som er blant de beste likevel, slik at det overhodet ikke er noen grunn til å velge disse.

Billigste spotpris nå

I spotprisene er det bare påslaget i forhold til markedsprisen på strøm som selskapene konkurrerer på. Grunnlaget er gjennomsnittlig månedspris fra Nordpool. Deretter legges det på et påslag i kroner eller øre per kwh (eller en kombinasjon).

Under presenterer vi en oversikt over hvem som tilbyr den billigste spotprisavtalen akkurat nå. Denne oversikten viser hva som lønner seg for en husholdning med et forbruk på 25.000 kwh årlig.

Det er nå 5 avtaler som har null i påslag. Dette er

 • Agva Kraft Spot
 • Gudbrandsdal Energi Social Spot- denne må bestilles via Facebook
 • Rauma Energi Spot Web
 • Telinet Spotpris Online - her er det krav om forskuddsbetaling, slik at den ikke er aktuell å velge
 • Ustekveikja Energi SpotOn Strømpris

Fortum eStrøm har ikke noe påslag akkurat nå, men påslaget blir 0,85 øre per kwh fra årsskiftet.

Lærdal Energi Innkjøpspris står også oppført med ingen påslag, men det gjelder bare i 4 måneder.

For å se på alle andre forbruksnivåer kan du bruke Spotpriskalkulatoren.

Litt om tabellen:

 • I oversikten finner du først Leverandør, inkludert Produktnavn. Noen leverandører har flere typer produkter, som kan ha helt forskjellig pris. Det er altså ikke nok å velge rett leverandør, du må også velge rett produkt.
 • Årsprisen er det påslaget du betaler til spotprisleverandøren. I tillegg kommer prisen for strømmen og nettleien.
 • Påslag i øre er påslag i spotprisen i øre per kwh.
 • Påslag i kr: Dette er et fast årlig kronebeløp. På mange avtaler er det både et påslag per kwh og et kronepåslag.
 • Årspris er summen av øre påslaget og kronepåslaget.
 • Alle som er tatt med i listen under har etterskuddsvis betaling.

Forskjellen mellom billigste og dyreste leverandør er her 3.000 kroner. Det er Fortum Enkel som er det dyreste alternativet. Der må du betale et fastbeløp på 828 kroner i året, og et varierende påslag gjennom året. Her er det brukt et gjennomsnittlig påslag på 8,5 øre per kwh (dette kan bli litt mindre siden påslaget er lavere om vinteren).

Påslag
Leverandør Årspris i øre i kr
Agva Kraft Spot 0 0 0
GE Social Spot 0 0 0
Rauma Energi Spot Web 0 0 0
Telinet Energi Spotpris Online 0 0 0
Ustekveikja Energi SpotOn Strømpris 0 0 0
NorgesEnergi e-Spot 168 0 168
GE Spotpris Goo 15 188 0,75 0
Hafslund webspot 191 0 191
Fjordkraft Spotpris 208 0,83 0
Fortum eStrøm 208 0,83 0
Hurum Kraft barestrøm.no 330 0,60 180
Kragerø Energi Under 1 krone dagen 342 0 342
Helgeland Kraft Espot 343 1,37 0
SFE Kraft God straum 396 0 396
LOS Digitalspot 475 1,90 0
Tafjord Marked Web Spot 575 2,30 0
Lærdal Energi LE Frukt 625 2,50 0
Telinet Energi Markedskraft 665 1,10 390
Kraftinor Lavpris Mobil 725 2,90 0
De dyreste:
Notodden Energi Rallarkraft Enkel 2250 9,00 0
Kraftinor Markedskraft privat 2215 6,52 585
Stange Energi Grønnspot 2480 8,00 480
Stange Energi Smartspot 2768 6,80 1068
Fortum Enkel 3053 8,90 828

Kilde: Strømleverandørenes nettsider, Strømpris.no.

Eksempler på mange produkter

Her har vi sett på to aktører som tilbyr mange forskjellige strømprodukter. Men produktet i stikkontakten din er den samme uansett hvilken variant du velger.

Her har vi bare tatt med spotpris og innkjøpsprisavtaler for de to leverandørene Fortum og Agva. Det er mange andre leverandører som også har flere alternative avtaler.

Fortum

Her er det hele ni avtaler å velge mellom. Alle har etterskuddsvis betaling.

Her skiller det altså over 2700 kroner mellom den billigste avtalen og den dyreste. Avtalen "Enkel" har et varierende ørepåslag per kwh, avhengig av når på året det er. Vi har benyttet gjennomsnittet gjhennom hele året.

Produkt Sum Øre Fast Type
estrøm 213 0,85 0 S
Netto 1 206 2,95 468 I
KickBack 1 326 2,95 588 I
espot 1 388 5,55 0 S
Jubileumsstrøm 1 401 3,25 588 I
CO2-fri 1 926 5,35 588 I
Global 1 926 5,35 588 I
NorgeSpot 2 103 7,50 228 I
Enkel 2 966 8,55 828 I

Kilde: Strømleverandørenes nettsider, Strømpris.no.

Dette er Agvas avtaler

Agva har 7 avtaler innen Spotpris og Innkjøpspris. Her er ikke forskjellene så store som i Fortum (750 kroner). Men de tre dyreste avtalene her har forskuddsbetaling, noe som absolutt ikke er å anbefale.

Produkt Sum Øre Fast Type
Spot Online 0 0,00 0 S
Innkjøpspris Villa 0 0,00 0 I
Innkjøpspris Online 500 2,00 0 I
Innkjøpspris 12mnd 500 2,00 0 I
Spot 12 måneder 525 2,10 0 S
Spot 750 3,00 0 S
Innkjøp 750 3,00 0 I

Kilde: Strømleverandørenes nettsider, Strømpris.no.

Slik bytter du strømleverandør

Det er overhode ikke arbeidskrevende å bytte strømleverandør. Selv om du bare skulle spare noen hundrelapper per år, er timeprisen god for å gjøre det.

Betaler du mer enn to øre per kwh mer enn den billigste leverandøren (inkludert eventuelt fast beløp), bør du i hvert fall bytte leverandør. Da vil du spare minst 400 kroner per år ved et gjennomsnittlig forbruk på 20.000 kwh per år.

Alle har enkle bestillingsprosesser på nettet.

Til slutt er det bare å skrive under papirene, og sende dem i retur. Den nye leverandøren vil informere din nåværende strømleverandør og netteier om leverandørskiftet. Din nye kraftleverandør vil som regel hjelpe deg med de praktiske gjøremål rundt et bytte.

Selve byttet av kraftleverandør kan skje hver ukedag. Men din lokale netteier skal ha melding om leverandørbytte minst to uker i forveien. Oppsigelsestid hos din nåværende kraftleverandør kan variere, men normalt er den på to uker. Det betyr at levering av kraft fra en ny leverandør normalt vil kunne komme i gang to til tre uker etter bestilling.

Kalkulator:

Strømpriskalkulator
Her kan du se hvordan den totale strømprisen blir bygget opp.

Strømsparekalkulator: Lyspærer
Dette kan du spare ved «riktig» bruk av lyspærer.

Strømsparekalkulator: Nattesenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke nattetemperaturen.

Strømsparekalkulator: Sparedusj
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å endre dusjvaner.

Strømsparekalkulator: Temperatursenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke innetemperaturen.

Markedsoversikter:

Spotpriskalkulator
Kalkulatoren viser priser fra de landsdekkende leverandørene av spotpris.

Strømpris.no
Her finner du oversikter over alle typer strømavtaler som spotpris, innkjøpspris, standard variabel og fastpris.