BISLETT: - Det blir litt som når unger skriker, så gir man dem godteri for at de skal slutte, sier Tori Jennie Fredriksen.

Hun er daglig leder for Walkin Closet, som ligger i krysset Thereses gate/Wilhelms gate.

Sykkelstativer og kunst for nesten en halv million kroner har de siste åtte månedene erstattet den tidligere gateparkeringen i Thereses gate, til Fredriksens, og flere andre næringsdrivendes store frustrasjon. De opplever det som sukring av pillen.

Årsaken til at kunst har erstattet gateparkeringen, er et prøveprosjekt fra Oslo kommune, for å øke fremkommeligheten for trikken.

De næringsdrivende forteller imidlertid om kunder som uteblir, og flere butikker som har måttet legge ned virksomheten, fordi handlene velger andre steder, når de ikke lenger kan parkere i området.

Les også: Kan fjerne parkering i flere Oslo-gater

Butikkdød og sviktende omsetning

Nylig skrev Fredriksen et åpent brev til byårdet og ordfører Fabian Stang, der hun uttrykker sin frustrasjon over den omstridte fjerningen av parkeringsplasser i Thereses gate.

Her forteller om et blomstrende næringsmiljø for nisjebutikker, som på kort tid ble forandret til fortvilelse.

«Mange av virksomhetene har lagt ned, flere sliter og ikke minst er optimismen og positiviteten som føltes så sterkt blitt borte. Ikke bare blant de næringsdrivende, men også blant beboerne. Det går ikke en dag uten at en eller flere kunder tar opp situasjonen», skriver hun i brevet.

Les også: Kunststudenter i Oslo doper seg mest

Ble ikke informert

Feilparkerte biler skal angivelig ha vært årsak til at trikken har blitt stående i gata, og dermed ble samtlige parkeringsplasser fjernet for å unngå denne typen hendelser.

Imidlertid tok ikke kommunen seg tid til å snakke med de næringsdrivende i gata, før parkeringsplassene forsvant.

- De har kun et formål, og det er å få trikken raskere fram. Vi skjønner ikke hvorfor de ikke kan se på andre tiltak, sammen med oss. Vi har flere ideer og kreative løsninger, sier Fredriksen.

Verken hun eller andre næringsdrivende ble invitert til å diskutere løsninger i forkant av fjerningen.

- Vi har blitt invitert i ettertid, men har fått beskjed om at det da ikke er et alternativ å få tilbake parkeringsplassene. I steden skal vi diskutere på Bymiljøetatens premisser, og det har vi ikke ønsket, sier Eivind Bergmann i Adamstuen antikvariat.

- Dette er en krigserklæring mot gata. Jeg blir så oppgitt, og føler at vi ikke blir tatt på alvor som en seriøs aktør, sier Fredriksen.

Les også: Rekordår for tørrkok

Massive protester

Og Fredriken er slettes ikke alene. Facebook-siden Stopp Prøveprosjekt i Thereses gate har over 2.800 tilhengere, og Fredriksens åpne brev har godt over tusen likes, og er delt over hundre ganger.

Søndag ble det opprettet et innbyggerinitiativ for å samle underskrifter, slik at saken kan tas opp i bystyret. Allerede to dager senere var det kommet inn over 400 underskrifter. I den offentlige journalen til Oslo kommune er det per nå registrert 279 brev til og fra ulike etater og byråder, der flesteparten er klager på stengingen av parkeringsplassene.

Blant tiltakene som foreslås av næringslivet har vært å fjerne et fotgjengerfelt, eller sette inn ny sensor i trafikklysene, slik at trikken i større grad får forkjørsrett.

- Men da får vi bare beskjed om at det koster penger. Vi ønsker å oppre fornuftige i denne saken, og mener at det finnes andre løsninger. Men det virker som om byrådet ikke synes Thereses gate er viktig, sier Lars Erik Muhri Larsen, i Bislett og Adamstuen næringsforening.

Tar selvkritikk

Saken har i lang tid vært belyst i media, og byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V) har holdt hardt på at det var riktig å fjerne parkeringsplassene.

Imidlertid er hun enig i at prosessen burde vært håndtert bedre i forhold til de næringsdrivende.

- Vi burde vært mer flinke på er å involvere dem før prosjektet ble gjennomført. Da hadde de visst mer om hva som skulle skje, og kunne vært med å påvirke, sier hun, men legger til at det neppe hadde gjort at parkeringsplassene hadde blitt beholdt.

- Vi hadde nok uansett gjennomført prøveprosjektet, men de kunne vært med å definere hva som skulle gjøres med disse nye arealene.

Melby erkjenner at prosessen burde kommet i gang tidligere, men sier også at hun er skuffet over de næringsdrivende.

- Vi må nok ta selvkritikk på at vi ikke kom i gang tidlig nok, men underveis i prosessen så har vi invitert de næringsdrivende med utallige ganger, og jeg synes det er skuffende at de har sagt nei. Det har ikke manglet på invitasjoner til dialog, men mange har takket nei, og det gjør det vanskelig å samarbeide, sier hun.

Hun mener også det ikke er grunnlag for samarbeid, dersom de næringsdrivende kun har fokus på å få tilbake parkeringsplassene. Melby mener imidlertid at de næringsdrivende bør involvere seg i hva man kan gjøre med arealet der det før var parkeringsplasser.

- Om det er sånn at de kun ønsker å få tilbake parkeringsplassene, så er det ikke så mye å samarbeide om, men hvis man for eksempel kan diskutere bedre varelevering, og økt parkering i sidegatene for å kompensere, så har de hatt muligheten til det. Også tiltak for å skape liv i gata, for å få folk til å handle i butikken, sier hun.

Kan få nye parkeringsplasser

Melby sier hun har fått både positive og negative tilbakemeldinger på fjerning av gateparkeringen, men erkjenner at det er klart flest negative.

Nå venter hun på en rapport der beboere og næringsdrivende skal si sin mening, før hun konkluderer om tiltaket skal bli permanent eller ikke.

- Vi må ta en helhetsvurdering, og vi må jo prøve å ta hensyn til flere på en gang, så spørs det hvor entydig tilbakemeldingene fra beboere og næringsdrivende er. Det veier tyngre hvis tilbakemeldingene fra beboere og næringsdrivende er entydig negative, enn om det er mer nyansert, sier hun.

Melby åpner også for å øke antallet parkeringsplasser i sidegatene til Thereses gate, for å kompensere for den tapte gateparkeringen.

- Jeg ser også at parkering er viktig for mange. Jeg tror vi må se på parkering ikke bare i Thereses gate, men i et helt område. Mange synes ikke det er stas å parkere i gater med trikk uansett. Det kan være veldig stressende å skulle lukeparkere i en gate hvor du ser at trikken kommer rett bak. Derfor foretrekker mange å stå i en sidegate.

- Betyr det at dere vurderer å øke kapasiteten i sidegatene?

- Det er noe vi kommer til å se på, ja, sier Melby.