Gå til sidens hovedinnhold

Dette er et godt arbeidsmiljø

Ingunn Yssen angriper LO-sjefen med arbeidsmiljølovens bestemmelser i hånd. Se hva loven sier om et godt arbeidsmiljø.

Ingunn Yssen peker på Arbeidsmiljølovens bestemmelser om psykososialt miljø på arbeidsplassen, i brevet hun har skrevet til LO-lederen.

NA24 - din næringslivsavis

Det forteller Gunvor Løge ved Direktoratet for arbeidstilsyn i Trondheim, til NA24.

Det stilles en rekke krav til arbeidsmiljøet. Sjekk her hva godt psykososialt miljø er, ifølge arbeidsmiljølovens kapittel fire, tredje ledd.

§ 4-3. Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet
(1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.
(2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.
(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.
(4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.
(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf.

Brevet fra Ingunn Yssen til LOs Gerd-Liv Valla har ført til økt oppmerksomhet om mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Både professor i arbeidsrett Henning Jakhelln, og Arbeidstilsynet har mottatt en rekke telefoner etter at VG slo opp brevet fra Yssen.

I den nye arbeidsmiljøloven har fokuset på det psykososiale arbeidsmiljøet fått ny og utvidet plass.

Sagt opp
Det som er spesielt i saken med Yssen, er at Yssen sier opp i det samme brevet som hun viser til arbeidsmiljølovens kapittel. Dermed faller hun utenfor Arbeidstilsynets felt.

- Hun har sagt opp og er utenfor vårt kompetansefelt, sier Løge til NA24.

Hun har også informert om at hun ikke kommer til å gå til rettssak, dermed blir det ikke noe privatrettslig oppgjør, med mindre Gerd-Liv Valla ønsker å gå til retten etter å ha følt seg ærekrenket av Yssen. Ifølge Jakhelln er dette en mulig reaksjon etter oppslaget i avisen.

Arbeidstilsynet har ingen definisjon på hva en normal person må tåle, men vurdere trakassering og mobbing fra sak til sak.

- Trakassering er noe som må ha pågått over tid med en viss hyppighet for at det skal være trakassering, sier Løge. Det sterkeste virkemiddelet Arbeidstilsynet har er å stenge en virksomhet, dersom Arbeidsmiljøloven ikke følges.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag