Gå til sidens hovedinnhold

- Dette er et pyramidespill

Svarer med å saksøke staten.

Tidligere i år fikk Lottertilsynet medhold i at selskapet WorldVentures driver med pyramidespill, etter lotterilovens paragraf 16 2. ledd, den såkalte pyramideparagrafen.

Fredag falt avgjørelsen fra Lotterinemnda:

"Lotterinemnda har etter en konkret vurdering av sakens opplysninger samt Lotteri- og stiftelsestilsynet skjønnsmessig vurdering funnet å ville stadfeste tilsynets vedtak, jf. forvaltningsloven paragraf 34 fjerde ledd".

Det betyr at WorldVentures må stoppe sin virksomhet i Norge umiddelbart.

WorldVentures advokat, Håkon Juell Hassel, i Elden & Co, er lite fornøyd med vedtaket. På vegne av sin klient tar han nå rettslige skritt for å få stoppet vedtaket.

- Nå tar vi ut midlertidig forføyning og søksmål mot staten, sier Hassel til Nettavisen.

Fornøyd tilsyn
Lotteritilsynet er på sin sideveldig fornøyd med vedtaket.

- Vi registrer at nemda er enig i alle våre vurdering og konklusjoner. Det er vi selvfølgelig fornøyd med, sier juridiske seniorrådgiver Silje Sægrov Amble i Lotteritilsynet til Nettavisen.

- Beheftet med svikt
Hassel mener at WorldVentures har samarbeidet med tilsynsmyndighetene og skaffet all påkrevet dokumentasjon og informasjon knyttet til innholdet av virksomheten.

- Jeg vil på vegne av min klient besørge umiddelbare rettslige skritt inklusiv forføyning, for å få rettens bekreftelse av at WorldVentures utøver sin virksomhet i samsvar med lovgivningen, sier Hassel.

Etter å ha gjennomgått vedtaket, fremstår det for Hassel som klart, at vurderingene til Lotterinemnda dels er bygget på uriktig faktum og forståelse av WorldVentures sin virksomhet.

- Det er videre vår oppfatning at flere av vurderingene er beheftet med svikt. I realiteten reiser med foreliggende vedtak et spørsmål om verdi av medlemskap i et bredere perspektiv, sier Hassel.

Vunnet priser
I mai 2013 innledet Lotteritilsynet en tilsynssak på WorldVentures etter mottatte tips hvor det var hevdet at selskapet var en pyramide. Et sentralt spørsmål i saken er hvorvidt mer enn 50 prosent av inntektene i virksomheten stammer fra rekruttering av nye medlemmer. Lotteritilsynet konkluderte med at nevnte og øvrige vilkår var tilstede, og la derfor til grunn at WorldVentures var å anse som en pyramide-lignende virksomhet.

Selskapet, som blant annet har vunnet World Travel Awards senest i fjor for beste reiseklubb i verden og ble listet på Inc 5000s liste over de raskest voksende selskapene i USA, mente på sin side at Lotteritilsynets behandling av saken inneholdt en rekke grove svikt av betydning for spørsmålet til behandling.

På medlemslisten til WorldVentures finner man kjente nordmenn som Charter-Svein, Thomas Seltzer og Oddvar Brå.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler