OSLO: - Byrådet lager et mye større problem enn det de prøver å løse. De negative konsekvensene for næringslivet og beboere står ikke i stil til de marginale besparelsene trikken har hatt, sier Geir Hågen Karlsen (Frp).

Han har i lang tid engasjert seg i Thereses gate-saken, der gateparkeringen ble fjernet i vinter, for å bedre fremkommeligheten for trikken.

Les også: - Dette er en krigserklæring

- Statistisk humbug

Tidligere denne måneden kunne dittOslo.no presentere resultatene fra en undersøkelse gjort av Sweco, på bestilling av byrådet og Bymiljøetaten. Denne viste at prøveprosjektet i Thereses gate har vært en ubetinget suksess for trikken.

Blant annet kan rapporten konkludere med at forsinkelsene i Thereses gate har gått ned fra 93 til 22 minutter.

- Ganger man dette med antallet trikker, antall passasjerer inne på trikkene og forsinkelsene som også andre trikker på linjenettet får som følge av problemene i Thereses gate, så får du sterke tall. Det er sånn man må bruke tallene for å se den samfunnsøkonomiske nytten, forklarer prosjektleder for kraftfulle fremkommelighetstiltak i Bymiljøetaten, Njål Møller til dittOslo.no.

Humbug, mener Karlsen, som har lest rapporten fra Sweco. Han mener det er direkte feil å si at 71 minutters forsinkelser, i løpet av flere måneder, er en kraftig reduksjon.

- Deler man det på antall avganger, så får man en reduksjon på 0,1 sekund forsinkelse per trikkeavgang. Jeg mener dette er statistisk humbug, sier han.

Feil bruk av tall, sier Møller i Bymiljøetaten.

- Dette har ingen relevans i forhold til fremkommelighets-beregninger i Oslo. Det er fullstendig misvisende og tatt ut av en hver sammenheng. For å illustrere urimeligheten i en slik beregning så vil det bli det samme som å si at hvis en person er ti minutter forsinket til et møte hvor hundre mennesker deltar, så er alle deltagerne i møtet seks sekunder forsinket, sier han.

BLOGG: Fjerning av parkeringsplassene har gitt svært positive effekter

Falsk bruk av statistikk

- En trikkefører vi har snakket med påpeker at en full trikk som blir stående ni sekunder, i realiteten blir en halvtime forsinket, om man regner med at alle passasjerene blir ni sekunder forsinket?

- Men hva skal de med de ni sekundene? Da bør man kunne bruke den samme logikken å si at beboere nå må bruke en halvtime på tomkjøring i nabolaget, for å lete etter et sted å parkere. Er det en miljøvennlig politikk byrådet støtter?, spør Karlsen, som mener byrådet har en skjult agenda med fjerning av gateparkering.

- Dette er en hvitvasking av en feilslått politikk og en falsk bruk av statistikk. Det finnes ikke noe grunnlag for å si at det har vært en stor forbedring i Thereses gate, fastslår Karlsen, og legger til:

- Målet er å fjerne biler fra indre by. Venstre har sagt rett ut at de vil fjerne biler, sier han.

Les også: Trikkefører mener «krigserklæringen» gjør Oslo tryggere

- Ikke angrip bilisten

Karlsen mener et hovedproblem er at flere trikketraseer i Oslo, også er bygget som gjennomfartsårer. Det vanskeliggjør muligheten for rene trikketraseer, fordi biltrafikken da vil bli flyttet ut i sidegater, som ikke er bygget for den typen trafikk.

- Infrastrukturen i Oslo er ikke bygget for dagens vekst. Det er ingen som kjører bil for moro skyld i sentrum, man gjør det for å få dagen til å gå opp. Da hjelper det lite å angripe bilisten, men må heller gjøre kollektivtilbudet bedre, sier Karlsen.


Tallmagi

Ansvarlig byråd, Guri Melby (V) mener Karlsen misforstår tallene. Hun sier at hun lener seg på de fortolkningene hun får fra fagpersonene. Disse viser at den totale reduksjonen i forsinkelser er på 71 minutter - altså over en time, i perioden fra slutten av januar til mai.

- Å da si at hver trikkeavgang blir 0,1 sekund forsinket er fullstendig misvisende. Det går ikke an å fordele dette utover hele døgnet med en slags tallmagi, sier hun.

Les også: Kan fjerne parkering i flere Oslo-gater

Ikke et mål å fjerne bilen

Hun påpeker at både Sweco, Bymiljøetaten og Ruter er entydige i sin konklusjon om at det har vært en betydelig reduksjon i forsinkelser etter at gateparkeringen ble fjernet.

- Karlsen mener dette er en skjult agenda fra din side, for å fjerne biler i indre by?

- Jeg er veldig åpen på mine hensikter. Dette er en del av en pakke, som heter 100 kraftfulle tiltak for økt fremkommelighet. Målet med dette tiltaket er fremkommelighet for trikk og buss over hele byen. Mitt mål er ikke å forby bilen, men å gjøre at trikk og buss øker fremkommeligheten, sier Melby.

Hun legger til at dette er avgjørende for å få folk til å velge kollektivtransport.

- Dét er også bra for bilen, fordi det blir mindre trengsel i gatene.

- Jeg vet jo at noen trenger å bruke bil og varetransport, og sånn vil det alltid være. Mitt mål er at det skal være minst mulig unødvendig biltrafikk, det er dette handler om.