Gå til sidens hovedinnhold

- Dette er justismord

- Om jeg vinner saken eller ikke, blir jeg uansett en taper, raser Jan Vestrum.

Styreformann i gruveselskapet Intex, Jan Vestrum, er under etterforskning for mulig økonomisk kriminalitet. I en blogg på Nettavisens debattside, «Uten Filter», sist uke, gikk han til frontalangrep på Økokrim og domstolene.

LES HELE VESTRUMS BLOGG HER:

ØKOKRIMS MANGLENDE EVNE TIL Å INNRØMME FEIL, OG FEIL FOKUS

«Økokrim driver systematisk maktmisbruk»

«Domstolene samarbeider med Økokrim om å dekke over hverandres feil»

«Korrupsjon mellom Økokrim og tingretten»

«Økokrim skjuler feil med nye feil og overgrep»

- Dette er justismord

Dette er bare noen av påstandene Vestrum fremsetter.

- Det Økokrim har gjort i min sak, og i andre, hører ikke hjemme i en rettsstat som Norge, sier Vestrum.

- Dette er justismord, og jeg er redd for at det bare vil fortsette hvis ingen tør å si ifra, fortsetter han.

På Uten Filter skriver han:

«Skal vi virkelig ha det slik at politiet skal kunne konstruere opp en siktelse uten rot i virkeligheten for så å kunne trakassere deg i årevis etterpå? Hva slags samfunn, rettferdighet, rettspraksis og ressursbruk er dette?»

Økokrim forstår belastning

Økokrim har lest bloggen til Vestrum og fått muligheten til å kommentere alle påstandene. Som følge av at etterforskning fortsatt pågår, vil Økokrim kommentere minst mulig.

- Økokrims oppgave er å bekjempe økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi har forståelse for at det å bli utsatt for mistanke for straffbare handlinger kan oppleves som en belastning for den det gjelder, sier assisterende Økokrim-sjef Thomas Skjelbred, til Nettavisen NA24.

- Etterforskning har som formål å avdekke hvorvidt det har skjedd noe straffbart. Jan Vestrum er i sin fulle rett til å si hva han mener. Likevel, blant annet av hensyn til mistenke selv, kommenterer vi ikke pågående enkeltsaker, fortsetter Skjelbred.

Vestrum forteller også hvordan den opprinnelige siktelsen mot ham ble endret.

«Statsadvokat Horn skriver, at for å “spare” dommer Martens ”for merarbeid”, endrer han siktelsen mot meg, fra en paragraf med strafferamme ett år til seks år. Hvor er rettssikkerheten i dette?»

Økokrim beklager

Dette beklager Økokrim.

- Imidlertid ser vi at det i denne saken burde ha vært sendt en ny begjæring til tingretten etter at siktelsen ble endret. Dette for å sikre full notoritet, sier Skjelbred.

- Det er likevel grunn til å opplyse om at siktelser ikke sjelden utvides underveis under en etterforskning. Dette er etterforskningens karakter. Dette har statsadvokat Horn for øvrig kommentert i eget brev til Oslo tingrett, sier nestsjefen i Økokrim videre.

Skjelbred opplyser at videre etterforskningen i denne saken skal bringe på det rene om det har skjedd noe straffbart eller ikke.

- Det er det som er Økokrims oppgave. I saker for øvrig, og som eventuelt leder til en tiltale, så er det i sin tur domstolen som vurderer bevisene som fremlegges under en hovedforhandling, og det er da opp til domstolen å veie bevisene og avsi en endelig dom i saken, hva enten den fører til frifinnelse eller til domfellelse. Slik er vårt straffesystem, sier Skjelbred.

«Fjernet alle spor»

Jan Vestrum skriver:

«Videre er det helt åpenbart at domstolene kun er blitt et rent sandpåstrøingsorgan, som sågar regelrett samarbeid med Økokrim om å dekke over hverandres feil og spare hverandre for «ekstra» arbeid.»

«Alt som skjer i det lukkede rom og mellom maktmennesker som hjelper hverandre går rett i kjernen på Transparency International’s definisjon av korrupsjon.»

«Dommer Martens har åpenbart ikke lest papirene fra Økokrim da hun ikke ser at det er en annen siktelse på meg enn de to andre siktede. Hun gjør en beslutning på feil rettslig grunnlag. Så vel Dommer Martens som Økokrim fjerner så senere alle hard kopier og spor i Tingrettens og Økokrims datasystemer.»

Dommer i saken er Ellen Meinich Martens ved Oslo tingrett. Hun har også lest bloggen til Vestrum, men henviser til sin redegjørelse til sorenskriveren.

- Takk for at du varslet om dette. Det er fremdeles sånn at jeg beklageligvis ikke husker denne saken. Så jeg kan ikke annet enn å henvise til den redegjørelsen jeg har gitt til sorenskriveren, opplyser dommer Martens til Nettavisen NA24.

Der skriver dommeren følgende:

«Jeg har ingen erindring om denne saken.

1. På generelt grunnlag kan jeg si at det ikke er helt uvanlig at påtalemyndigheten personlig leverer begjæringer, dersom det haster. At de i denne saken først leverer en begjæring og senere en med endret lovgrunnlag, kan også forekomme.

2. Jeg vet ikke hvem statsadvokat Horn er, og jeg kan ha trodd at han var en etterforsker. Men som sagt, jeg husker det ikke.

3. Hvis jeg hadde ment at Horns besøk på mitt kontor på noen måte bar preg av et partsinnlegg eller prosedyre, hadde jeg stoppet ham. Jeg antar at jeg har tenkt at han knytter noen bemerkninger

På bakgrunn av at begjæringen var endret. Som sagt, hadde jeg ansett det han sa som noe i nærheten av å fremføre anførsler, prosedere etc. så mener jeg at jeg hadde stoppet ham.

Jeg er godt kjent med at ransakingsbegjæringer behandles etter skriftlig begjæring og på bakgrunn av sakens dokumenter.

4. Min vurdering er at det ikke har funnet sted noe rettsmøte.

5. Andre får selvsagt vurdere kvaliteten på min beslutning om ransaking. Jeg tar imidlertid avstand fra påstanden om at jeg skal ha foretatt en vurdering av summarisk karakter.

Jeg kan ikke se noen grunn til at denne saken ikke er blitt behandlet på vanlig forsvarlig måte, ut fra en vurdering av begjæringen og sakens dokumenter.

6. Dersom klagen gjelder min atferd, er det vel Tilsynsutvalget for dommere som er rette adressat, selv om det vel alltid er adgang å klage på dommere til både sorenskriver og avdelingsledere.

7. Saksbehandlingsfeil brukes det ordinære rettsmidler mot.»

Sjokkert

Jan Vestrum sier han er sjokkert over Økokrims fremgangsmåte og det han kaller «samrøre» med domstolene.

- Jeg er sjokkert at dette er mulig i Norge i 2013. Et slikt «samrøre» mellom domstolen og Økokrim sjokkerer meg. Jeg har midler og ressurser til å kjempe, men har du ikke det, så har du ingen mulighet til å forsvare deg mot dette systemet, sier Vestrum.

«Statsadvokat Horn; jeg hadde aldri hørt MCC8 når Økokrim påstår jeg skal ha lekket. Jeg har ikke hatt noen kontakt overhode med din backupteori Jinchuan. Dette visste du senest 14. Juni. Allikevel går du i gang med en aksjon du vet er ubegrunnet. Du har gjort tre personer og deres familier stor urett.»

- Jeg blir uansett en taper

Vestrum viser her til de to andre personene som var siktet i den opprinnelige saken. En av dem, en aksjemegler, er nå sjekket ut.

- Det er menneskelig å gjøre feil, men da må man innrømme feil, det evner dessverre ikke Økokrim og politiet, sier Vestrum.

Han skriver:

«Hvis politiet ikke har evne til å innrømme feil så vil respekten for politiet forsvinne og ingen blir vinnere. Feilen blir nærmest utilgivelig når den forsøkes skjult med nye feil og overgrep.»

- Om jeg blir tiltalt eller ikke, blir jeg uansett en taper. Hvem vil bruke en person som har vært til de grader etterforsket av Økokrim? spør Vestrum.

Ikke rettsstaten verdig

- I sum går det særdeles tydelig fram at Økokrim bevisst misleder tingretten, som ikke hadde grunnlag for noen mistanke i juni. Er det virkelig slik at rene oppkonstruerte teorier og påstander uten rot i virkeligheten, kan slippe gjennom tingretten og ødelegge menneskers liv? spør Vestrum.

- Hvis ikke tingretten gjør jobben sin og faktisk kontrollerer grunnlaget for en ransakingsbegjæring blir det systematisk gjort stor urett og er rettsstaten ikke verdig, fortsetter Vestrum.

Siktelsen mot Vestrum ble endret i januar i år. Saken er fortsatt under etterforskning.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua

Kommentarer til denne saken