Credit Suisse har kommet med en ny rapport som går gjennom verdens rikdom.

Visste du for eksempel at verdens én prosent rikeste andel av befolkningen, eier nær halvparten av alle verdens verdier - 48,2 prosent for å være nøyaktig.

Den totale formuen på jorda er nå kalkulert til å være 263 billioner dollar - noe som er mer enn en dobling siden 2000 da det samme tallet var 117 billioner dollar.

(Forøvrig er den amerikanske utenlandsgjelden anslått til omkring 17,8 billioner dollar. Det betyr at USA har en gjeld som tilsvarer nær 7 prosent av verdens verdier.)

Den nedre halvdelen eier «ingenting»

Det er en viss symmetri i verdens fordeling av ressurser. For mens halvparten av verdens verdier eies av én prosent av befolkningen, eier den fattigste halvdelen av befolkningen i underkant av én prosent av rikdommen.

Om om vi ser på topp 10 prosent av verdens befolkning, eier de tilsammen 87 prosent av verdiene.

Det betyr altså at 90 prosent av verdens befolkning, eier 13 prosent av verdens verdier.

Så rik må du være

Så hvem er disse rikingene som eier så mye?

Om du har en formue på over 77.000 dollar så kan du kalle deg en del av verdens 10 prosent rikeste.

For å leke helt i toppen, må du ha en formue over 798.000 dollar.

Om vi skal tro rapporten har voksne nordmenn en gjennomsnittsformue på 359.000 dollar - noe som er tredje høyest i verden. Sveits og Østerrike slår oss ned i støvlene med henholdsvis 581.000 og 431.000.

Det nordmenn derimot kan skryte av, er at vi har mest av vår personlige formue plassert i husene våre.

Færre rikinger i Norge

Tallene fra Credit Suisse viser også at Norge har mistet en del dollarmillionærer. Mange dollarmillionærer.

På ett år har det blitt 11.000 færre dollarmillionærer her i landet - nå er tallet «bare» 256.000. Med det trekkes vi frem som en av landene som har mistet flest dollarmillionærer.

Til sammenligning har England økt antall dollarmillionærer med rundt 30 prosent til nå over 2 millioner.

Flest dollarmillionærer finner vi - ikke overraskende - i USA. Her er det nå over 14,1 millioner av dem.

Samtidig har USA en solid andel av verdens fattigste.

Norge: Ikke landet med små forskjeller

Om du trodde Norge, med våre sosialdemokratiske verdier, er et land med små forskjeller, tar du feil. Credit Suisse mener at Norge havner i kategoriern med «stor ulikhet». Dette definerer de som om topp ti prosent eier mer enn 60 prosent av verdiene.

Dette plasserer oss som mer ulike enn blant annet Spania, Storbritannia, Canada, Finland, Frankrike og Italia.