Gå til sidens hovedinnhold

Dette frykter industrien

Industrien går så det gnistrer. Men for at veksten skal fortsette må bruken av oljepenger dempes.

Etter en voldsom omsetningsvekst i fjor for både eksport og hjemmemarked, venter industrien rundt 12 prosent vekst i 2007.

NA24 - din næringslivsavis

For at veksten skal kunne fortsette for industribedriftene vil bransjeforeningen Norsk Industri at man skal unngå å gjøre feilene fra forrige høykonjunktur. De advarer mot at økt bruk av oljepenger og for aggressiv rentesetting skal kjøre kronekursen i været, og ødelegge konkurransevilkårene for norske bedrifter.

Det kom frem da Norsk Industri presenterte sin konjunkturrapport for 2007 på en pressekonferanse i Oslo tirsdag.

Advarer mot sterk krone
Kronekursen er en svært viktig rammebetingelse for industrien. Industrien er livredd for at en styrket kronekurs skal gi negative konsekvenser for bedriftene.

- For at veksten skal holde frem, er det viktig å unngå feilene fra 2002 til 2003, mener administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Da bidro en alt for sterk vekst i valutakursen til å gjøre tilværelsen for norsk industri hardere.

- Lærdommmen fra sterk kronekurs i 2002 og 2003 var at stor og økende rentedifferanse overfor Euroområdet ikke er ønskelig, mener Norsk Industri.

- Ute å kjøre
Direktør Knut Sunde i Norsk Industri advarte mot en for stort avvik fra Norges Banks rentesetting i forhold til den europeiske sentralbanken (ESB). På dagens pressekonferanse viste han til at ESB og Norges Bank har hevet renten i omtrent samme tempo og at rentedifferansen har vært noenlunde stabil.

- Dersom Norges Bank klinker til og setter opp renten for mye så er kronen ute å kjøre. Det er og blir Norges Banks ansvar å sitte inne med mest mulig informasjon om hva som blir konsekvensene av bankens rentepolitikk. Derfor er det viktig å fortsette med gradvise renteøkninger, sa Sunde.

Under handlingsregelen
Samtidig er Norsk Industri krystallklare på at det trengs færre stimuli over statsbudsjettet. For at ikke all innstramming av norsk økonomi skal legges på Gjedrem & co, ønsker industrien å bremse inn bruken av penger fra Statens Petroleumsfond - Utland, også kalt oljefondet.

- Regjeringen må åpne for lavere forbruk de neste årene, og 2008 bør blir det året hvor man for første gang siden innføringen av handlingsregelen vil bruke mindre enn begrensningen på fire prosent, sa Sunde.

Han minnet om at tilførselen fra oljefondet gjennom handlingsregelen vil kunne øke fra dagens nivå på rundt 70 milliarder kroner til 100 milliarder årlig om få år.

Solide veksttall
Det er fortsatt høye råvarepriser, forårsaket av generell høykonjunktur og Kinas vekst som bidrar til at store deler av norsk industri har vind i seilene. Høy oljepris, høyt kontraheringsnivå innen skipsbygging og generelt høye råvarepriser bidrar særlig til at offshorerettet industri, aluminium- og petrokjemisk industri har solide veksttall.

- Dette er sjeldent sterke tall. Verdensøkonomien er på høygir, konstaterte adm. direktør Stein Lier- Hansen i Norsk Industri.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021