SENTRUM: - Her er vi midt i smørøyet. Dette er så sentralt som det kan bli. Vi vil gjerne gå "all in", og da tror vi også at vi kan få til et kjemperesultat, sier eiendomsutvikler Vegard Netland Martinsen hos Schage Eiendom AS.

Schage Eiendom kjøpte Stortorvet 7 i 2012, med sikte på å utvikle kvartalet for utvidet næringsdrift. Bygget, som opprinnelig ble bygget som kontor for Kreditkassen, ligger nå tilbaketrukket fra både Karl Johans gate, Stortorvet og Grensen - noe som er unormalt i området.

Schage ønsker å trekke bygget tettere mot gatene, for å få tilbake kvartalstrukturen som er der i dag. Fortsatt skal det være butikker i de to nederste etasjene.

Ser mot resten av sentrum
I fjor var det en arkitektkonkurranse, som Dark Arkitekter vant. Forslaget går i korte trekk ut på å bygge ut den eksisterende bygningsmassen, samt å trekke næringslokalene i de to første etasjene nærmere Karl Johans gate og Stortorvet.

- Vi ønsker at det skal være handel i disse etasjene. Dette er et viktig handelsområde, og de ønsker vi å styrke. Det vi tenker er fortsatt klesforretninger, sier Martinsen.

Schage solgte se nylig ut av Steen & Strøm, men har vært en aktiv deltaker i utviklingen av magasinet.

Søylen eiendom, som eier Steen & Strøm, har også utviklet gatene rundt, med Eger og luksusshopping i Øvre og Nedre Slottsgate, samt Akersgata. Dette er områder Schage også følger tett.

- Vi kommer til å være med på hva som skjer her framover også, sier Martinsen.

Viktig område for shopping
For en drøy uke siden åpnet "nye" Steen & Strøm, og tidligere i høst åpnet et totalrenovert Paleet og Aker Brygge. På nyåret åpner Østbanehallen med sitt nye konsept.

At Oslo sentrum blir et stadig viktigere område for shopping, er gode nyheter for dem som skal utvikle eiendommer, men Schage frykter at gamle, kommunale regler kan stikke kjepper i hjulene.

Les også:

Slik skal shopping sette Oslo på europakartet

Sentrum rustes opp for å friste Oslo-folk

Vil bort fra jappetid og nordlendinger på tur

Byantikvaren sier nei
Dark Arkitekter foreslår å øke utnyttelsen i de øverste etasjene, ved å bygge dem bredere. Det liker blant annet Byantikvaren dårlig.

«Ytterligere påbygg vil medføre at det i realiteten er snakk om et høyhus som vil konkurrere med tårnet på domkirken. Det historiske sentrum var en teppeby med bygninger oppført i 3-4 etasjer», skriver Byantikvaren i sitt høringsnotat.

Kommunedelplanen for bevaring legger også føringer for området, som begrenser mulighetene for å endre fasadene på bygg - spesielt ved å bygge høyere.

Det bekymrer gårdeier.

- Vi tror det er viktig å øke utnyttelsen i sentrum. Det vi legger inn av nye høyder er ganske beskjedent. Det vi setter spørsmåltegn ved, er om det er riktig å være absolutt i tankegangen om bevaring. Behovene har endret seg, og da er man også nødt til å gjøre noen grep, hvis man skal få det gatelivet man ønsker seg. Jeg tror at man gå lenger enn det man gjør i dag i bevaringsområder, men samtidig bevare det viktige visuelle uttrykket, sier Martinsen.

Schage eiendom ønsker også å ta initiativ til et samarbeid med naboer og kommunale myndigheter om et samarbeid for å revitalisere Stortorvet.

- Vi ønsker at vår eiendom skal være noe som byen er stolt av, og ikke minst at det skal være et verdig bygg mot Stortorvet og landets hovedgate. Det opplever vi ikke at det er i dag, sier Martinsen.

Behov for store endringer
Framover skal Schage eiendom gå i dialog med kommunale myndigheter, for å finne en løsning som er mulig å gjennomføre.

Det skjer store endringer i kvadraturen, blant annet skal Prinsens gate bli en ren trikkegate, mens Tollbugata blir bussgate. Biltrafikken skal sluses i tverrgater, blant annet Kongens gate, som ligger på nedsiden av Stortorvet 7.

Dette gjør de utfordrende å bygge ut mot gate og torg, men Schage eiendom har tro på at man skal finne en løsning som hever kvaliteten for Oslos borgere.

- Vi tror shared space er en løsning i kvadraturen, og gjøre som for eksempel i Roma, der vi tar tilbake kvadraturen som det var for mange år siden. Vi ser at dette har fungert godt i gamle bydeler i andre byer, sier han.

- Dette skal bli et bra prosjekt, men det er viktig at de kommunale myndighetene ser behovet for å utvikle eiendommen. Dette er ikke bare for å møte dagens krav fra byen og brukerne, men også et viktig miljømessig grep, sier Martinsen.

Utviklingen av Stortorvet 7 er i en tidlig fase, og byggestart blir tidligst i 2019. Årsaken er at Jernbaneverket, som er hovedleietaker, ikke skal flytte ut før dette året. Avhengig av hvor omfattende prosjektet blir, vil et nytt bygg - og torg - åpne en gang mellom 2020 og 2021.