(iBergen.no) Nå forlanger de at dyrehamstring, såkalt «hoarding», klassifiseres som en klinisk diagnose, skriver The New Zealand Herald.

- Det er en sykdom. Disse folkene lever under avskyelige kår. De er svært vanskelige tilfeller å forholde seg til, sier Bob Kerridge, leder for dyrevernsnemda i Auckland til avisen.

Avlivet 60 katter
Fenomenet med å samle store mengder dyr i hjemmet sitt - for så å vanskjøtte dem til døde - er et vanlig, men lite belyst problem, også i Norge. Senest i starten av juli måtte 60 katter bøte med livet etter at de ble funnet i et hus i Hedemarken. I huset bodde en eldre kvinne, som inntil nylig hadde levd sammen med sin mor. Den 98 år gamle moren lå i fryseren etter å ha dødd en naturlig død.

Året før ble en familie i Stavanger gjenstand for hele landets oppmerksomhet da en eiendomsmegler meldte fra om ubeskrivelige forhold på befaring i et hus. Blant enorme mengder søppel og rot, levde 29 avmagrede og syke katter. Bildene fra huset gikk landet rundt og folk grøsset med tanken på at et lite barn bodde i huset.

Dømt for dyreplager
Bare en måned etter at dyretragedien i Stavanger ble avslørt, ble en kvinne dømt i Nordhordland tingrett for dyreplageri. Dyrevernsnemda hadde forlangt at hun måtte avlive 21 av sine 26 katter, men møtte hard motstand fra kvinne.

Da de til slutt tok seg inn på gården hennes i en av Bergens omegnskommuner, var de sjokkert over dyrenes boforhold. Straffen ble en bot på 5000 kroner, men hun ble ikke fradømt retten til å ha dyr.

Mener de hjelper dyr
De klassiske kjennetegnene på en «dyre-hamstrer» er som oftest enslige, eldre kvinner i omsorgsyrker. Hun lever isolert og slipper sjelden folk inn i hjemmet sitt. Trass i overveldende bevismengder, benekter hun at de mange dyrene lider noen nød. Straffes hun for dyreplageri, starter hun hamstringen igjen straks straffen er overstått. Tilbakefallsprosenten er nærmere 100. Størrelsen på dyreflokken kan variere, men mellom 30 og 200 dyr er det vanlige.

En hamstrer har vrangforestillinger om at de hjelper dyrene og er gjerne store dyrevenner. Som oftest er det katter eller hunder som blir ofre for hamstreren.

Les flere nyheter på iBergen.no