Gå til sidens hovedinnhold

Dette leverte Aker-selskapene

Aker Seafood melder om lavere omsetning og tap mens Aker American Shipping leverte sterke kvartalstall. Sjekk resultatene til Aker-selskapene som Røkke kontrollerer her

Aker Seafood har brukt tredje kvartal på å konsolidere virksomhetene i selskapet, med West Fish Aarsæther og Nordic Sea Holding.Selskapet fikk driftsinntekter på 455 millioner kroner i tredje kvartal 2005, sammenlignet med 533 millioner kroner samme kvartal i fjor.For de første ni måneder av 2005 hadde Aker Seafoods driftsinntekter på 1,802 milliarder kroner, sammenlignet med 1,931 milliarder kroner i samme periode i 2004. Justert for inntekter fra avhendede virksomheter og engangsposter i 2004 utgjør inntektene for årets ni første måneder 2005 en fremgang på 28 millioner kroner, skriver selskapet i en melding.Driftsresultatet endte med et pluss på fire millioner kroner, som er åtte millioner kroner bedre enn samme periode i fjor. Resultat før skatt endte med et minus på seks millioner kroner mot et tap på 24 millioner kroner samme periode året før.- Resultatene i tredje kvartal i år ble som forventet. Tredje kvartal har tradisjonelt vært en dårlig periode for fangst og foredlingsaktivitetene, og utviklingen fra fjoråret er således meget positiv, sier konsernsjef Yngve Myhre. Det er også tilfredstillende at selskapet i løpet av 2005


har klart å øke ferskfiskandelen til mer enn 20 prosent, skriver selskapet i en børsmelding.Sterkt fra Shipping

Aker American Shipping fikk et driftsresultat før avskrivninger på seks millioner dollar i tredje kvartal mens de ni første månedene av året fikk selskapet et driffsresultat før avskrivninger på 16,2 millioner dollar.Driftsinntektene kom på 229,9 millioner kroner i tredje kvartal. Det kom ingen inntekter fra skip nummer tre og fire i 2004 da kontrakten på disse skipene ikke var i boks før første kvartal i år.Dette selskapet har skip under bygging ved Kværners Philladelphia-verft i USA som så leies ut av selskapet på lange kontrakter til amerikanske befraktere.Fremgang for Aker

Den positive utviklingen i Aker fortsatte i tredje kvartal. Ordrereserven har økt til 88 milliarder kroner ved utgangen av september, og driften utvikler seg positivt i alle hovedselskaper, skriver selskapet i en børsmelding.Konsernets finansielle stilling er god, og ytterligere verdier er synliggjort i og etter kvartalet gjennom etablering av Aker Drilling og salg av Aker Hus. Aker Hus ble solgt til et selskap eid av Actas kunder for 1,4 milliarder kroner torsdag.Verdien av konsernets investeringer er i balansen bokført til 8,1 milliarder kroner.


Markedsverdien av konsernets børsnoterte eiendeler var 2. november over 17 milliarder


kroner. Verdien av Aker Drilling og Aker Hus, samt øvrige unoterte eiendeler er ikke inkludert i dette tallet.Holdingselskapene i Aker-konsernet hadde ved utgangen av andre kvartal 1,7 milliarder kroner i kontanter og kortsiktige rentebærende eiendeler, og en egenkapitalandel på 69 prosent. Netto rentebærende poster var positiv 203 millioner kroner.Driften i de enkelte hovedselskapene utviklet seg positivt. Konsernets samlede overskudd før


finanskostnader og avskrivninger (EBITDA) for årets første ni måneder var 2,2 milliarder kroner. Den økte ordreinngangen skaper trygghet for ytterligere forbedret inntjening i tiden


fremover, skriver selskapet i en børsmelding.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant

Kommentarer til denne saken