Skatteoppgjøret ble tilgjengelig på Altinn 31. mars, og hundretusenvis av nordmenn er allerede godt i gang med å sjekke selvangivelsen før innleveringsdatoen 30. april.

Les også: Nav-feil i selvangivelsen

En oversikt Nettavisen har innhentet fra Skatteetaten, viser at postene 4.8.1 og 3.3.1 - gjeld og renter av gjeld - er to av postene det blir gjort flest endringer på i selvangivelsen (se hele listen nederst i artikkelen).

– Damene må passe på
Forbrukerøkonom Kristina Picard i Storebrand bekrefter at Storebrand Bank får mange henvendelser knyttet til post 3.3.1.

– Årsaken til at mange ønsker å endre disse postene, er at gjeld og renter på gjeld normalt blir ført opp bare på én av låntakerne, den som er hovedlåntaker. Men fordi vi får 27 prosent av renteutgiftene i redusert skatt, ønsker mange å endre på dette, sier Picard til Nettavisen.

Et par som for eksempel til sammen har 100.000 kroner i renteutgifter i 2015, får 27.000 kroner i redusert skatt. Satsen reduseres til 25 prosent for skatteåret 2016.

Ofte er det mannen som står som hovedlåntaker, så her bør damene passe på, sier Picard.

– Jeg mener det er rettferdig at fradraget for renter på lånet fordeles slik som gjelden er fordelt paret imellom. Det kan likevel være gode grunner til å gjøre det annerledes. Men her er det ulike regler for gifte og samboere.
Artikkelen fortsetter under bildet.

*Samboerpar må fordele renteutgiftene slik lånet er fordelt.
– Ifølge Skatteetaten er det ikke nok med en intern avtale om hvem som skal betale rentene, det må finnes en avtale om hvordan gjelden er fordelt. De fleste vil ha en slik avtale med banken, der én er ført opp som hovedlåntaker og én som medlåntaker.

*Gifte kan fordele renteutgiftene fritt seg imellom.
– Normalt vil jeg anbefale å dele gjeld og gjeldsrenter etter eierbrøk av boligen, men det finnes unntak. Hvis den ene parten ikke har skattbar inntekt og ikke får fradrag for rentene, bør de føres opp på den som tjener best, sier Picard, før hun avslutter:

– Husk at det er fradrag på renter for alle typer lån, ikke bare boliglån. Personer som betaler renter på private lån, bør også føre opp dette.

Les også: Én av ti sjekker aldri skatten – det kan koste tusenlapper

Endringer må gjøres av begge
Anette Bjerke, senior kommunikasjonsrådgiver i Skatteetaten, understreker at selv om du har lån sammen med en annen, innrapporteres det fra banken kun på én. Eventuelle endringer må gjentas hvert år – det holder ikke å ha gjort det året før.

Artikkelen fortsetter under avstemningen.


– Begge må endre, og totalsummen må være den samme. Hvis gjeldsrenter for eksempel reduseres med 10.000 kroner hos den ene, må den øke med 10.000 kroner hos den andre. Du må endre eller legge til informasjon om långiver, gjeld, gjeldsrenter og årsak til endring, sier Bjerke til Nettavisen.

Ektefeller kan – som nevnt tidligere i artikkelen – endre både gjeld og gjeldsrenter som de vil, mens samboere skal fordele gjelden og gjeldsrentene som det står i lånepapirene hvis man har lånet sammen.

– Dere må da fordele både gjelden og gjeldsrentene etter hvor mange prosent dere eier hver. Sjekk at dere står som samboere i post 1.3.

Mange samboere setter opp en egen kontrakt for fordeling av lån.

– Hvis dere skriver en kontrakt dere imellom som fordeler lånet annerledes, for eksempel fordi den ene har lav inntekt, kan gjelden og rentene fordeles etter denne kontrakten, sier Bjerke, som henviser til Skatteetatens veiledning for mer informasjon.

Disse postene i selvangivelsen blir det gjort flest endringer på:

3.2.8/3.2.9 Reisefradrag

3.3.1 Renter av gjeld

4.8.1 Gjeld

4.2.5 Bil o.l.

3.1.1/3.1.2 Renteinntekter mv.

4.1.1 Bankinnskudd

3.2.10 Fradrag for barnepass (foreldrefradrag)