Gå til sidens hovedinnhold

Dette taper Larvik

Vestfoldkommunen blir økonomisk rammet når byens største skatteyter flytter til Sveits.

TV2 kunne torsdag melde at Stein Erik Hagen og Mille-Marie Treschow flytter til Sveits. Dermed forsvinner Larviks største enkeltskatteyter fra skattelistene.

NA24 – din næringslivsavis

Treschow betalte i 2007 rett over 10 millioner kroner i skatt, hvorav omlag 7 millioner er formuesskatt. Hva hun betaler for 2009 er ikke kjent, men det er grunn til å anta at de nye reglene for beregning av formuesskatt vil få skattekostnaden til Treschow til å stige en god del.

Vil merke det
Jon Fonkalsrud er fungerende rådmann i Larvik Kommune, og kan konstatere at kommunen vil merke skatteflukten.

- Hun er en stor skatteyter og det får en økonomisk konsekvens. Men 90 prosent av inntektstapet blir utjevnet av alle kommene, sier Fonkalsrud til NA24. Dersom man legger til grunn at Treschow betaler 10 millioner kroner i skatt, vil bortfallet av dette føre til en nettoeffekt for Larvik på rundt en million kroner.

Kommunen budsjetterer i år med totale skatteinntekter på cirka 820 millioner kroner, og total inntektsramme er på 2 milliarder kroner. Det er dermed ikke dramatiske konsekvenser som skattebortfallet vil medføre.

- Ikke noe gunstig
- At hun flytter er ikke noe gunstig. Men det er et personlig valg hvor hun vil bo, sier Fonkalsrud til NA24. Men selv om hun flytter er det ingen grunn til å anta at Treschows næringsvirksomhet i Vestfoldkommunen vil bli berørt.

Norske kommuner får imidlertid ikke glede av skatteinngangen fra næringsvirksomhet.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag

Kommentarer til denne saken