OSLO:- Vi har ikke fått noen signaler, men vi forsøker å få opp temperaturen litt. Så vidt jeg skjønner så er det kommunevalgkamp til høsten, så nå hjelper vi dem med temaer de kan diskutere, sier styreleder i Ruter, Bernt Stilluf Karlsen.

For er det én ting Ruter mener Oslo trenger, så er det ny t-bane-tunnel gjennom sentrum.

- Hvor viktig er dette?

- Viktigst, sier Karlsen.

Og en ny sentrumstunnel kan gi t-bane til flere hundre tusen Oslo-borgere. Planen er at den skal ha krysningspunkter på Tøyen og Majorstuen, men utover det får den ny trassé.

- Det er ikke detaljplanlagt hvor den skal gå, men det er tenkt stasjoner på blant annet Bislett, St. Olavs plass, Hammersborg og Olaf Ryes plass. Den kommer ikke til å følge det gamle linjenettet, for planen er jo at den skal dekke flere områder enn det t-banen gjør nå, sier Karlsen til dittOslo.no.

Allerede i 2011 presenterte Ruter et forslag til ny sentrumstunnel. Den gangen var de estimerte anleggskostnadene på åtte milliarder kroner.

Les også: - Dette er en del av et flerhodet uhyre

Mangler 30 milliarder kroner
I går fortalte dittOslo.no at Ruter har behov for 30 milliarder kroner de neste ti årene, dersom de skal møte veksten i antall kollektivreiser.

I følge styreleder Karlsen har Ruter totalt behov for 120 milliarder kroner de neste ti årene, for å drive kollektivtrafikken. Dette inkluderer alt fra lønn til trikkeførere til større investeringsprosjekter, som for eksempel ny sentrumstunnel.

Når Ruter så har regnet sammen hvilke inntekter de kan forvente fra stat, kommune, reisende og grunneiere, er altså resultatet at de mangler 30 milliarder kroner.

- Om dette er penger til å betale trikkeførere, til å vedlikeholde veier eller å bygge ny tunnel har vi ikke presisert. Summen er at det mangler 30 milliarder kroner, sier Karlsen.

Men at en ny sentrumstunnel er viktig for å frakte de rundt 100.000 nye borgerne Oslo skal få de neste ti årene er hevet over en hver tvil, i følge Karlsen.

Les også: Her kjøper han sigaretter for femti kroner på gata i Oslo

På pengejakt
Og for å sørge for den nødvendige finansieringen frir han nå til politikerne.

Byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V) er enig med Karlsen i at kollektivtransport må løftes, og hun lover å gå på pengejakt for å få til de nødvendige investeringene.

- Det meste vi har konkrete planer om å gjennomføre de nærmeste fem årene er finansiert, men fra cirka 2020 øker finansieringsbehovet kraftig, og vi må nå bruke tida godt for å sikre at vi får realisert store, viktige kollektivprosjekter som Ahus-banen, ny sentrumstunnel og trikkesatsningen, sier hun.

Og selv om kommunen vil lete i egne rekker etter finansiering, er det statens pengesekk de sikler på.

- I løpet av 2015 har vi forhåpentligvis fått på plass en bymiljøavtale med staten, noe som vil gjøre at vi får realisert Fornebubanen, og deretter må vi arbeide videre med å få lignende avtaler for andre store kollektivprosjekter som Ahus-banen og ny sentrumstunnel. I dag har staten sagt at den vil bidra med 50 prosent av kostnaden, denne andelen må øke dersom vi skal få realisert alle disse prosjektene raskt nok til å nå målet om å ta all trafikkvekst med kollektiv, sykkel og gange, sier Melby.

Les også: - Det kan ikke koste flere hundre kroner å kjøre barna til barnehagen

Må ha ny tunnel
Et samarbeidsprosjekt mellom staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, er nå i gang med å finne gode kollektivløsninger for regionen fram mot 2060. Samarbeidet, som har fått navnet KVU Oslo-Navet, skal presentere sine anbefalinger i løpet av våren.

Som dittOslo.no tidligere har fortalt, kan dette blant annet innebære en helt ny type bane, S-bane, som skal ta unna store mengder trafikk fra Oslo sentrum til ytre by og Akershus.

Målet er mindre biltrafikk og vesentlig mer kollektivreiser, ettersom befolkningsveksten øker.

- Det store spørsmålet er om vi trenger en eller flere tog- eller t-banetunneler gjennom Oslo, og eventuelt når vi trenger det. Mye kan løses uten en ny tunnel, men vi ser også at det kan gi muligheter. Vi har med løsninger både med og uten tunnel videre, sa kommunikasjonsrådgiver i KVU Oslo-Navet, Hedda Klemetzen til dittOslo.no tidligere i vinter.

Men i følge Ruter er altså en ny tunnel avgjørende, dersom man skal kunne øke den skinnegående trafikken i Oslo - noe som også av KVU Oslo-Navet blir beskrevet som viktig.

Les også: - Vi utviser, utviser og utviser. Men de kommer alltid tilbake

Staten må betale mer
Allerede neste år skal reforhandlingene om Oslopakke 3 i gang. I følge byråden vil det da bli nødvendig å se på om man skal gjøre nye prioriteringer for hvilke prosjekter som skal realiseres først.

Staten har allerede sagt at de ønsker å bidra, men byråden mener man må kunne kreve enda mer.

- Staten må ta større ansvar for investeringer i de store byene, og statsbudsjettet for 2015 ga et tydelig signal på at vi nå har en regjering som ønsker å gjøre det, blant annet gjennom en økt satsning på belønningsordninga for kollektivtrafikk, gjennom økte investeringer på jernbane, særlig på Østlandet, og ved at de har sagt tydelig at de vil være med og bidra med 50 prosent i større infrastrukturutbygginger. Denne satsningen må videreføres og trappes opp de nærmeste årene for at vi og staten skal nå målene våre, sier Melby.

Les også: Nå blir det dyrere å reise kollektivt

Lik dittOslo på Facebook og få ferske nyheter og friske meninger!

HTML EMBED