Gå til sidens hovedinnhold

Devold ble advart

To ganger ble forsvarsminister Kristin Krohn Devold advart om at nedskjæringene i Forsvaret kunne føre til kaos. Krohn Devold gjorde ingenting.

Både Devold og forsvarssjef Sigurd Frisvold var svært uvillig til å svare da Carl I. Hagen spurte om det fortrolige brevet fra daværende generalinspektør for Hæren, generalmajor Roar Haugen i februar 2003. I brevet advarte Haugen om at nedbemanningen i hans stab ville føre til svekket kontroll med økonomien.

-Mottok statsråden noen advarsel, spurte Hagen under høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i går.

-Vi har forholdt oss til vedtak på en måte som gjør at det skal være mulig å redusere antall ansatte med 50 prosent, svarte Devold.

-Statsråden har plikt til å varsle Stortinget hvis vedtak Stortinget har gjort ikke kan gjøres på en forsvarlig måte, svarte Hagen og gjentok spørsmålet om hun mottok brevet fra generalmajoren.

Men Devold svarte ikke, og framholdt at det var mulig å følge Stortingets vedtak om å redusere Forsvaret, før hun innrømmet at hun hadde fått brevet.

- Generalinspektøren for heimevernet kom med et slikt skriv, sa forsvarssjef Sigurd Frisvold.

Lederen for Befalets Hovedorganisasjon, Didrik Couchero, og Petter A. Moe, lederen for Norges Offisersforbund, var på sin side svært godt kjent med brevet.

- Ja vi er kjent med at det ligger et brev fra forsvarsstaben til forsvarsdepartementet. Brevet advarte om at det ikke syntes mulig å oppfylle målstetningen om reduksjon innen 2005. Jeg synes det er rart at forsvarssjefen ikke erindrer saken, sa Coucheron.

Brev direkte til Krohn Devold
«Evnen til overordnet planlegging, styring og oppfølging av drift og økonomi i hæren» vil bli skadelidende, het det i brevet fra daværende generalinspektør for Hæren, generalmajor Roar Haugen, stilet direkte til forsvarsminister Kristin Krohn Devold, skriver Dagbladet.

Sommeren 2004 var det direktør for Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) Erik Hernes, som advarte om at kuttene førte til tap av kompetanse som var nødvendig for å holde styringen.

Hæren og FLO er de to etater som står for mesteparten av budsjettsprekken på 940 millioner kroner i 2004.

Hernes er nå fristilt fra sin stilling på grunn av overforbruket. Det samme er Roar Jens Haugens etterfølger, generalmajor Lars J. Sølvberg.

Reklame

Slik gjør du bålpannen om til en pizzaovn

Kommentarer til denne saken