(SIDE2): Verdens diabetesdag er 14. november hvert år og brukes til å markere diabetes verden over. Temaet i Norge er de udiagnostiserte, skriver Diabetesforbundet på sine sider.

De vil fokusere på å finne de udiagnostiserte slik at de kan få mulighet til å få kontroll over sykdommen og forhinde utviklingen av senkomplikasjoner.

Til det kan man ta en test for å vurdere risikoen. Ved å svare på åtte spørsmål kan du finne ut om du står i fare for å utvikle type 2-diabetes eller ikke. Skjemaet har blitt utviklet i samarbeid med Helsedirektoratet.

Ta testen her

For å markere dagen lyses mange ulike bygninger opp i blått. I Oslo er det Nasjonaltheatret og Nobels Fredssenter som er lyst opp i blått og mange får mulighet til å sjekke blodsukkeret sitt rundt om i landet også. Diabetesforbundet har blant annet stand på Oslo S der folk kan måle mens medisinstudenter står på Stortorget for å måle blodsukker.

Hvordan kan diabetes ramme?

En ny studie viser at diabetes kan gi dårligere hukommelse. Dette kan være en del av forklaringen på hvorfor diabetespasienter er mer utsatt for Alzheimers sykdom. Blodsukkeret er viktig for hjernens funksjon. Ved lavt blodsukker, også kalt hypoglykemi, fungerer hjernen dårligere, og tankeevnen og reaksjonshastigheten blir nedsatt. Over tid skader diabetes hjerte, blodårer, øyne, nyrer og nerver, skriver Helsenett.no

Diabetes er den ledende årsaken til nyresvikt. Mellom 10-20 prosent av pasienter med diabetes dør som følge av nyresvikt.

Hva er symptomene?
Symptomer på lavt blodsukker kan være svette, skjelvinger, uro, sult, frykt, irritabilitet, synsforstyrrelser og hjertebank. Ved svært alvorlige tilfeller kan kramper og bevisstløshet inntre.

Fakta om diabetes

Det finnes to typer diabetes: type 1 og type 2.

- Ved type 1 slutter bukspyttkjertelen å produsere hormonet insulin. Det er først og fremst unge mennesker som rammes av denne typen.

- Ved type 2 er kroppens følsomhet for insulin nedsatt. I tillegg er kroppens evne til å lage nok insulin redusert. Type 2 rammer hyppigst mennesker over 40 år. Arv, for lite fysisk aktivitet eller overvekt spiller en viktig rolle ved denne formen for diabetes.

- Vanlige symptomer ved ubehandlet eller utilstrekkelig behandlet diabetes er sterk tørste, hyppig vannlating og vekttap. Ved type 2 er sykdommens utvikling ofte langsom og med diffuse symptomer. Det kan være årsaken til at så mange ikke får den riktige diagnosen.

- Diabetes er en alvorlig sykdom som øker risikoen for å få hjerte - og karsykdommer, hjerneslag, blindhet, sår på føttene og amputasjon. - I Norge har ca 265 000 mennesker diabetes.

- 25 000 lider av type 1, mens resten har type 2. Omtrent halvparten av dem med type 2 har ikke fått diagnosen, og vet ikke selv at de har diabetes.

- Hvert år får mellom 6000 og 7000 nordmenn diabetes.

Kilder: Helsenett.no, diabetes.no