Det går frem av rapporten for tredje kvartal som diagnoseutviklingsselskapet Diagenic har lagt frem fredag morgen.

Diagenic har fortsatt ingen inntekter og beholdning av likvider var på kun 7,7 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal. Selskapet opplyser at de har fått et lån på 5 millioner kroner fra Innovasjon Norge som vil finansiere driften frem til nyttår. Lånet løper over fire år.

Styret og ledelsen i selskapet jobber nå med å skaffe ny finansiering til selskapet, og har gitt meglerhusene Agros Securities og Orion Securities mandatavtaler i så henseende.

Tapssluk
Diagenic som ble børsvinner torsdag med en oppgang på over 43 prosent etter å ha fått på plass en distribusjonsavtale, sliter med store underskudd. Uten inntekter så hadde selskapet et tap på driften på 9,4 millioner kroner.

Kontantstrømmen var negativ med 8,6 millioner kroner i samme periode.

Foruten å skaffe til veie frisk kapital, så skriver styret at de fremover vil fokusere på å fullføre distribusjonsnettverket i Europa og hjelpe distributørene med lanseringen av selskapets diagnoseprodukter ADtect og BCtect i de respektive markedene.