(BA.no): Statens vegvesen anbefaler å endre loven slik at kommunene kan innføre såkalte lavutslippssoner. Den vil gjøre det mulig for kommunene om nødvendig å gebyrlegge bruk av forurensende dieselbiler innenfor en lavutslippssone.

«Forurensning fra NO2 (nitrogendioksid) og eksospartikler utgjør i dag et betydelig helseproblem i områder med tett trafikk. Formålet med en lavutslippssone er å stimulere innbyggerene til å bruke bil med lavt utslipp. Dette gjøres gjennom å pålegge biler med høyt utslipp av NO2 og eksosstøv gebyr for å kjøre i en bysone», står det i en pressemelding fra Vegdirektoratet.

Les også: - Dieselforbud er urealistisk

I DE STORE BYENE

Statens vegvesen går inn for at lavutslippssoner i første omgang begrenses til Oslo, Bergen og Trondheim ettersom dette vil være mest samfunnsøkonomisk. Forslaget omfatter både lette og tunge kjøretøy.

– Vi håper tilretteleggingen for lavutslippssoner bidrar til at folk i enda større grad gjør det de kan for å få ned den lokale luftforurensningen. Jeg oppfordrer til at man lar bilen stå og heller reiser kollektivt på tørre, kalde vinterdager. Det er også viktig å vurdere motortype når man skal kjøpe ny bil. Skal man kjøre mest i byområde, er bensin å foretrekke framfor diesel. Men dieselbil er fortsatt et godt alternativ dersom man kjører mest i områder utenom store byer, sier avdelingsdirektør Ivar Christiansen i en kommentar.

Det er flere tiltak som kan medvirke til å redusere utslippene av NO2. Neste generasjons dieselbiler (Euro 6) forventes å ha lavere utslipp av NO2 noe som vil redusere forurensning.

RASKT

– Statens vegvesen mener vi likevel vi raskt trenger et juridisk grunnlag for lavutslippssoner slik at de kan innføres dersom vi ikke oppnår nødvendige reduksjoner gjennom andre tiltak, står det i pressemeldingen.

Filip Rygg, byutviklingsbyråd, sier at de har bedt staten om et bedre verktøy til å få ned forurensingen i sentrum enn det de har nå.

De har mange ganger tidligere søkt om å få lavutslipssone på Danmarks plass, uten å få gjennomslag for det.

– Diskusjonen vedrørende forurensing i byene har tidligere vært låst på om man er for eller mot køprising. Derfor ønsker vi denne lovendringen velkommen, vi har også ønsket å differensiere mellom høyt og lavt utslipp i bompengeringen, sier Rygg til BA.no.

Toppen av frekkhet


Stortingsrepresentant Bård Hoksrud mener en egen avgift for dieselbiler vil være toppen av frekkhet fra myndighetenes side.

- For noen år siden anbefalte myndighetene folk å kjøpe dieselbiler. Nå kommer de samme myndighetene og vil innføre egen avgift for dem som lyttet til rådet. Dette viser at bilistene nok en gang skal flås. Dette kommer også på toppen av alle avgifter som bilistene må betale, sier Hoksrud.

- FrP synes man heller skulle oppfordret folk til å fylle mer miljøvennlig drivstoff, og arbeide med holdningskampanjer i stedet for alltid å ty til økte avgifter og forbud, legger han til.

MEST LEST PÅ NETTAVISEN: