Gå til sidens hovedinnhold

Dieselbiler kan bli forbudt på vinteren

Statens vegvesen har fått svarene som hundretusenvis av nordmenn har fryktet.

Som Nettavisen tidligere har skrevet mye om, har dieselbiler en skitten hemmelighet som en ikke var spesielt oppmerksom på da en for noen år siden bestemte seg for å oppfordre nordmenn til lå kjøpe dieselbiler fremfor bensinbiler: Mens dieselbiler har et noe lavere CO2-utslipp enn bensinbiler, har de et langt høyere utslipp av helseskadelige NOx-gasser, som spesielt er en utfordring i byene om vinteren.

Som Nettavisen også har skrevet om, slipper dieselbiler ut mye mer skadelige gasser på vinteren og i bytrafikk, enn det en tidligere har trodd.

Les også: Sjokktall for dieselbiler

Dieselbiler slipper ut opp til 40 ganger så mye

Nå har Statens vegvesen fått en rapport (PDF) fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) som slår fast disse faktaene en gang for alle.

- Selv om partikkelutslippene har minsket, øker nitrogendioksidutslippene (NO2) fra veitrafikken. Økningen skyldes den økende andelen dieselbiler. EUs avgasskrav til nye dieselbiler har i liten grad klart å fange opp utslippene av NO2 i faktisk trafikk. Særlig er avvikene store for bykjøring og i kulde, sier Erik Figenbaum i Statens vegvesen, i en pressemelding.

- Ifølge rapporten kan NOx-utslippet i bytrafikk være 10-40 ganger høyere for dieselbiler enn for tilsvarende bensinbiler. For NO2 er forholdet enda verre fordi vi ser at NO i nye dieselbilers rensesystemer blir omdannet til NO2, sier Figenbaum.

Forskerne i TØI har ikke tiltro til at de kommende EU-kravene Euro6, som sier noe om hvor store utslipp en motor kan ha, vil ha noen vesentlig betydning for utslippene til fremtidens dieselbiler.

«Det knyttes usikkerhet til i hvilken grad Euro 6/VI kjøretøyene som innfaser fra 2014 vil tilfredsstille Euro kravene også i virkelige bytrafikk», skriver forskerne i sin rapport.

Forbud eneste virkelig effektive tiltak

De har derfor gjennomgått en lang rekke andre tiltak som kan være med på å redusere NOx-utslippene i storbyene, spesielt på kalde vinterdager. Selv om det er mange mulige tiltak, er forskerne klart mest begeistret for muligheten til å enten øke bompengeprisene til dieselbiler - eller rett og slett innføre egne forbudssoner mot dieselbiler.

«Det vil være langt mer effektivt å rette tiltak direkte mot problemet, ved å åpne for at kommunene kan innføre forbud mot bruk av personbiler med dieseldrift på gitte tider og steder», skriver forskerne.

Årsaken er både at lovverket allerede i dag åpner for det, og at effekten er svært høy sammenlignet med andre tiltak som en kan vurdere. Samtidig tror en at dette vil føre til at langt flere også velger å kjøpe bensinbiler, som vil redusere dieselutfordringene på sikt.

- Blant de tiltak som vi ser på er forslag til utforming av bestemmelser om lavutslippssoner med utslippskrav eller utslippsavhengige avgifter for kjøretøy som benyttes innenfor et sentrumsområde, sier Erik Figenbaum i Statens vegvesen i pressemeldingen.

I praksis betyr det at det går mot at Oslo og Bergen trolig vil få et forbud mot bruk av dieselbiler på enkeltdager, og/eller at det vil bli høyere priser i bomringen for dieselbiler.

Reklame

Oppdateres daglig: 10 kupp du gjør i dag

Kommentarer til denne saken