Gå til sidens hovedinnhold

- Det er ene og alene regjeringens feil

Oslos samferdselsbyråd Ola Elvestuen raser mot regjeringen.

Tirsdag ble det kjent at Statens vegvesen ikke ønsker å følge opp Oslo kommunes vedtak om å innføre dieselforbud på enkeltdager med høy forurensning i hovedstaden.

Mangel på alternativ transport, for dårlige omkjøringsveier og problemer med håndhevelse er de viktigste argumentene.

Les også: Vegvesenet sier nei til dieselforbud

Avgjørelsen får Oslos samferdselsbyråd Ola Elvestuen til å se rødt.

- Uhørt

- Dette er fryktelig passivt av Statens vegvesen. Jeg synes ikke staten tar inn over seg alvoret i situasjonen. På de verste dagene må vi anbefale barn og astmatikere å holde seg innendørs. Den rødgrønne regjeringen hindrer oss aktivt i å iverksette akuttiltak for å unngå en slik situasjon. Det er ganske uhørt, og etter min mening en total feilprioritering, sier Elvestuen til Nettavisen.

- Fremfor å lete etter løsninger som kan hindre at vi havner i en alvorlig forurensningssituasjon, så er Vegvesenet passive og den rødgrønne regjeringen totalt fraværende.

Les også: Disse spørsmålene nekter Arnstad å svare på

Elvestuen har sett seg lei på holdningen til regjeringen.

- En katastrofe

- Det er ene og alene deres feil at vi har denne problemstillingen. NOx-utslippene er kun et problem grunnet avgiftsomleggingen i 2007. I løpet av åtte år, har de vært en katastrofe for luftforurensningen. De er den direkte årsaken til dårligere luft i de store byene, og de bidrar ingenting til å bekjempe den situasjonen vi har havnet i, sier Elvestuen.

- Det er i denne situasjonen kun to ting som fungerer: Forbud mot dieselbiler på de ekstremt få dagene man virkelig har høy luftforurensning, og det andre er å skaffe omkjøringsveier for tungtransport, sier Elvestuen.

- Må ha tiltak som virker

Samferdselsbyråden er irritert over at regjeringen heller vil starte med tiltak som Elvestuen mener ikke vil ha noen effekt.

- Nå kommer de og sier at vi heller kan ta høyere priser i bomringen, og det kan vi, men det har ingen effekt. Vi må ha tiltak som virker!

Elvestuen sier at Oslo kommune er svært opptatt av langsiktige tiltak, ikke bare akuttiltak.

- Vi er den best tilrettelagte byen i verden for nullutslippskjøretøy, vi kjøpte nylig 1000 nye elbiler selv, vi stiller krav til drosjenæringen for å bli mer miljøvennlig, vi satser på landstrøm for fergene, vi har en omfattende oljefrikampanje for borettslag for å bytte ut oljefyrer, vi satser aktivt på kollektivtransporten, og har landets høyeste bompengepriser, men vi får ikke noe statlig støtte, sier Elvestuen.

Får ikke støtte til kollektivtransport

- Den statlige støtten til kollektivtransporten i Oslo er null. Ingenting. Vegvesenet ligger med 500 millioner kroner flatt i Oslopakke 3, men det er fordi de er veieiere. Av pengene som går til Ruter er det ingenting. Det finansieres av de reisende, kommunen og de som betaler bompenger, sier Elvestuen.

Han viser til at da man bygget T-baneringen var det et 50/50 spleiselag med staten, men at staten nå har sluttet å bidra.

- Den nye Lørenbanen er 100 prosent lokalfinansiert. Vi gjør nå så mye vi kan, men «stanger hue i staten», det er begrenset hvor mange som kjører i bomringen som kan betale, og vi vil ikke at det skal bli flere. Det vi trenger er statlige investeringer i store infrastrukturprosjekter. Vi klarer ikke å bygge Fornebubanen og ny t-banetunnel uten staten.

Elvestuen har ingen tiltro at ting skal rettes opp gjennom den nye Nasjonal transportplan som skal vedtas i sommer.

- Gjennom sin politikk i snart åtte år er alt de har gjort å bidra til at bylufta har blitt betydelig verre. Vi i kommunen er ikke noen samarbeidspartner for staten på noen måte, verken på akuttiltak eller jobbe sammen for langsiktige tiltak. Og om det står noe i NTP, hjelper jo ikke det, det må følges opp finansiering, sier Elvestuen.

- Denne situasjonen er grunnen til at jeg selv stiller til valg til høsten, sier han.

Ifølge Elvestuen kan ikke kommunen nå gjøre stort annet enn å henstille folk om å ikke bruke dieselbiler om det skal legge seg et giftteppe over hovedstaden.

- Det beste er jo at regjeringen selv deligerte et sett med virkemidler for luftforurensning, og når vi så vedtar to av disse tiltakene, så er det den samme regjeringen som setter en stopper, avslutter han.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?

Kommentarer til denne saken