På dem verdensomspennende sikkerhetskonferansen ID World i 2003 i Paris, ble det fokusert på de såkalte radiofrekvens-identifiseringsteknologier (forkortelse RFID), biometrics, smart cards og data collection.

På denne konferansen presenterte det amerikanske selskapet Applied Digital Solutions en microchip kalt VeriChip. Den kan implanteres i mennesker, og skal fungere som betalingsmetode. Behovet for denne løsningen ligger i den reduserte faren for bedrageri og tyveri, slik som ellers er vanlig med kontanter og kredittkort.

Amerikanske Federal Trade Commission anslår at bedragerier koster bank- og finanssystemet uhyrlige summer hvert år, og dette skaper et stort press på innføring av det Applied Digital Solutions selv mener vil bli den optimale løsningen på kortsvindel, tyveri, identitetsforfalskninger og den terrortrusselen verden står overfor.

HTML EMBED
Siste artikler på Trim.no

Selskapet som produserer Verichip kaller produktet for en loss-proof solution, det kan ikke mistes. Selskapet uttrykker videre at microchippen har et unikt under-skinnet-format, og kan anvendes på ulike måter innen identifisering innen sikkerhet og i den finansielle verden.

Selskapets forskjellige Verichips er såkalte RFID-chips, som inneholder et unikt identifikasjonsnummer, men som også kan inneholde andre opplysninger om personen. Når en radiofrekvent energi mottas, fra for eksempel en skanner, så aktivers chippen som ellers er passiv. Den gir fra seg et radiosignal som overfører chippens informasjon til skanneren som leser opplysningene. Skanneren sender informasjonen videre til en database.

Applied Digital Solutions har hatt tvreklame på lufta i statene der anvendelseområder som ID-sperre ved inngangen til forbudte områder eller sikkerthetsområder med innskrenket bevegelsesfrihet. Brikken blir en effektiv sikkerhetsanordning som sikrer at kun de riktige menneskene slipper inn i bygninger og kontorer. Microchippen kan på samme måte være en ID-sperre og kontroll overfor innlogging og tilgang til databaser. Man mener videre at chippen kan fungere som lagringsplass for personens medisinske journaler og opplysninger, og annen informasjon som gjør det lettere for myndighetene å forfølge lover og domsavgjørelser. Til slutt nevnes også at microchippen hevdes å ha et forebyggende effekt på kidnappinger.

Foruten omtalte microchip, har selskapet utviklet små håndholdte skannere eller detektorer, sistnevnte både som håndholdt og som en større, men portabel modell. Disse instrumentene vil kunne avlese informasjonen fra microchippene, og utfra det avgjøre om personene kan slippe inn i en bygning eller ikke.

Da systemet VeriPay ble presentert for ID World`s delegater, ble det av selskapet hevdet at systemet har en enorm markedsverdi, ja et enormt potensial. Banker og finanskrefter ble invitert inn som partnere i VeriChip Corporation (som er et datterselskap til Applied Digital Solutions). Sammen skulle de utvikle spesifikke kommersielle anvendelsesområder, samt gjennomføre studier og markedsanalyser.

Under konferansen vakte det nye systemet fra selskapet også uro og bekymring. Denne uroen grunnet i en bekymring om at informasjonen i disse microchippene kunne bli lest av av uvedkommende mennesker som kunne være i besittelse av skannere eller annet avlesingsutstyr. Videre har man ingen garanti for at en slik microchip ikke kan bli stjålet fra kroppenn

I et intervju 8 april 2004 av forfatteren av artikkelen fra selskapet som lager den lille microchippen som skal under huden på folk, forteller Sherrie Gosset at det diskuteres om chippen bør plasseres i armen eller skulderen når det gjelder annen bruk enn pengetransaksjoner. Ved pengetransaksjoner har plassering på hånden vært diskutert, fordi det er den mest logiske plasseringen i forhold til hensikten. Det vil bli lett å svinge hånden over en eller annen detektor når man skal betale.

Utrustet med microchip
Applied Digital Solutions gjennomførte en markedsføringskampanje da de utrustet en reporter med en slik mikrochip. Hele kampanjen gikk under begrepet ”getting chipped”. Kampanjen ble dekket verden over, og ble avsluttet med at 8 individer ble chippet.

Denne hendelsen er beskrevet i
WorldNetDaily den 29 april 2003 av Sherrie Gossett, og i
The Boston Globe 20 maj 2003 av journalisten selv, Angela Swafford, Florida. Hun skriver vitenskapelige artikler og hennes arbeide har forekomt i New Scientist magazine, Astronomy magazine, Discovery, og ABC News.

Hennes egen beskrivelse av hendelsen er at det var en smertefri prosedyre som ikke varte lenger enn 15 minutter. På kontoret i Florida satte Dr. Harvey Kleiner lokalbedøvelse i en del av høyrearmen hennes og førte inn en tykk nål under skinnet. Etter å ha funnet et passende sted på armen hennes, klemte Dr. Harvey Kleiner inn avtrekkeren på injeksjonsmekanismen og skjøt mikrochippen inn i armen henens. Chippen var satt inn i en glass- og silikonsylinder, og inneholdt hennes permanente identitetsnummer.

GPS implant
I WorldNetDaily 14 maj 2003 , meddelte Applied Digital Solutions at de har utviklet og gjort tester på en prototype av et GPS-implant for mennesker. Størrelsen på denne personal location device sies å være 6,25 ganger 1,25 cm, omtrent på størrelse med en pacemaker. Når denne innretningen er implantert i et menenske, kan den spores og geografisk lokaliseres gjennom Global Positioning Satelite – teknologien GPS og informasjonen videresendes over internett der individets lokalisering og bevegelser kan lagres i databaser for fremtidig bruk.

Fra Applied Digital Solutions meddeler man at et kontinuerlig arbeid pågår med å forbedre teknikken, først og fremst når det gjelder å minimere energien som mikrochippen trenger, og for å gjøre den mindre. I mai 2003 mente man at chippen allerede ved årsskifte skulle være mye mindre.

DIGITAL ANGEL UNVEILED
En artikkel med tittelen “Human ID implant to be unveiled soon - `Wearers of Digital AngelR monitored by GPS, Internet”, av JoAnn Kohlbrand og Julie Foster, ble publisert på WorldNetDaily 13 august 2000 . Artikkelen omtaler at en fungerende prototype av Digital Angel Corporation kommer til å bli presentert i Oktober 2000 i New York City. Denne hendelsen refereres til i en artikkel 1. november under tittelen Digital Angel unveiled – Human-tracking subdermal implant technology makes debut. Ifølge Applied Digital Solutions er dette første gangen biosensor-teknologi og GPS-teknologi integreres gjennom internett.

Digital Angel: implant mindre enn en amerikansk ticent
Mikrochippen skal ligge like under huden. Når den er implantert i et menneske, drives anordningen elektromekanisk som følge av kroppens muskler. Musklene produserer nemlig energi som chippen kan benytte. Mikrochippen kan aktiveres enten av bæreren eller en utrustning utenfor kroppen.

Formålet med Digital Angel er at flere fuksjoner skal betjenes. Dels skal systemet kunne lokalisere savnede personer, og dels skal det kunne registrere fysiologiske data fra personen som bærer chippen. Chippen kommer til å bli markedsført gjennom ehandelen verden over for å online kunne identifisere kundenes identitet.

I intervjuet med Sherrie Gossett via epost den 8 april 2004, snakket hun om i forhold til et spørsmål angående plassering av mikrochippen, at CIA i 1995 begynte å eksperimentere med et system som kunne spores gjennom GPS. De konstruerte sin egen chip, og opprinnelig ble chippen plassert i objekter som for eksempel klokker. Ved et tilfelle utrustet man en agent med en slik chip, og en annen gruppe mennesker skulle spore agenten med GPS. Helt utrolig, utbrøt Gosset i intervjuet, det var ingenting den jagede personen kunne gjøre for å komme unna forfølgerne.

Sherrie Gossett forteller videre at CIA normalt brukte å plassere chippen sin i pannen eller av og til i armen. Chippen deres måtte være koblet til en 25 cm. lang antenne, som var plassert rett under huden.

Avslutning
For et titalls år siden fantes ikke denne teknikken, og vi vanlige mennesker så på slikt som dette som umulig. Men i dag er utviklingen kommet så langt at man kan begynne å implantere chipper i mennesker. Profetien fra Åpenbaringen 13:16-17, er altså ikke lenger umulig science fiction, men en realitet der teknikken og produktet foreligger, og bare utbredelse og påbud gjenstår. Det kan enda være en viss tid igjen før systemet lar seg overføre til almennheten, men det er altså kun snakk om tid.

Det vil koste mye penger å legge om verdens betalingssystemer mot dette mikrochipssystemet. Store økonomiske kostnader er alltid forbundet med motstand, men det er grunn til å tro at de enorme fordelene vil oppvei for dette, og gjøre mikrochipsen til et etterlengtet behov til et sultent marked. Når verden får øye på noe lønnsomt, da tar verden det.

En annen drivkraft som kan påvirke til en slik stor og dramatisk endring av verdens betalingssystemer, innføring av chips, er den globale terroristtrusselen. Og i denne sammenhengen vil Applied Digital Solutions sine produkter komme til å bli en beskyttelse, ifølge dem selv. Terrorismen kan bli så omfattende at det helt enkelt vil kreves mer drastiske og effektive løsninger, som en implantert mikrochip.

Dyrets merke (Åpenbaringen 13:16-17)
Og det tvinger alle som og store, rike og fattige, frie og slaver, til å ta imot et merke på høyre hånden eller på pannen, slik at ingen kan kjøpe eller selge utenom den som har merket, villdyrets tall eller dets navns tall.

¿ Over 2500 frivillige har kontaktet Applied Digital for å bli implantert.
¿ I et av studiene skal 50 personer implanteres.
¿ 86.000 kjæledyr, kveg og dyr i zoologiske hager i Florida overvåkes allerede.
¿ Andy Rooney fra 60 minutes: "Vi trenger et system for å permanent identifisere trygge mennesker". Rooney ønsker å bli implantert.
¿ Antonio de Cunha Lima,den første distributøren av VeriChip i Brasil, skal implanteres.
¿ Applied Digital Solutions ble satt under etterforskning av FDA etter at de gikk ut med at de hadde fått myndighetens godkjennelse for salg av Verichip. Det viste seg at FDA kun hadde svart på en epost hvor FDA ikke kunne se at Verichip falt innenfor deres område.
¿ Kampanjen som har gått verden rundt, er kalt Getting chipped

Kilder og linker
Bio-chip implant arrives for cashless transactions -- Announcement at global security confab unveils syringe-injectable ID microchip.
WorldNetDaily, 21 november 2003 - Sherrie Gossett.

New Chip Can Be Implanted in Humans. CBN (Christian Broadcasting Network), 18 juli 2003.

Chipping away at security fears.
The Boston Globe, 20 maj 2003 - Angela Swafford.

GPS implant makes debut -- Company field-tests prototype used to track movements of human host.
WorldNetDaily, 14 maj 2003 - Sherrie Gossett.

Miami journalist gets 'chipped' -- Implantable-ID company puts product into science writer.
WorldNetDaily, 29 april 2003 - Sherrie Gossett.

Company to Sell Implantable Chip.
CBN (Christian Broadcasting Network), 5 april 2002.

'Digital Angel' lands in China -- Will implantable tracking chips be used by totalitarian government? WorldNetDaily, 28 mars 2002 - Sherrie Gossett.

Post-9/11 security fears usher in subdermal chips -- VeriChip recipients can be ID'd, monitored anywhere in the world. WorldNetDaily, 4 februari 2002 - Sherrie Gossett.

'Digital Angel' not pursuing implants -- Plans to create under-the-skin monitoring device discontinued. WorldNetDaily, 16 juni 2001 - Julie Foster.

Digital Angel unveiled -- Human-tracking subdermal implant technology makes debut.
WorldNetDaily, 1 november 2000.

Human ID implant to be unveiled soon -- 'Wearers' of Digital Angel®' monitored by GPS, Internet. WorldNetDaily, 13 augusti 2000 - JoAnn Kohlbrand och Julie Foster.

Big Brother gets under your skin -- Ultimate ID badge, transceiver implanted in humans monitored by GPS satellites. WorldNetDaily, 20 mars 2000 - Julie Foster.

Concern over microchip implants -- New technology getting under some people's skin.
WorldNetDaily, 30 juli 1999 - Jon E. Dougherty.

Artikkelen bygger på- og er delvis oversatt fra en artikkel skrevet Stefan Dahlén.