I fjor ble maksimumsbeløpet for skattefrie småjobber økt kraftig - til 6.000 kroner i året. Dermed kan du kjøpe inn tjenester av privatpersoner for inntil 6.000 kroner per person.

Du kan altså kjøpe hjelp til flere ting samtidig, for eksempel vaskehjelp, klipping av plen, maling av hus, vasking av bil, måking av snø, etc så lenge hver person maksimalt mottar 6.000 kroner av deg gjennom året.

Dersom du lønner vaskehjelpen med 200 kroner timen, gir det 3 timer hver måned, over 10 måneder, innenfor 6.000 kroners-grensen.

Må kjøpe av privatperson

For at lønnen for småjobber i private hjem skal kunne være skattefri, må disse forutsetningene være tilstede.

  • Arbeidet skjer hjemme, i hagen, på hytta eller på bilen
  • Utbetalt lønn kan ikke utgjøre mer enn 6.000 kroner i året per person
  • Du betaler som privatperson
  • Den som utfører jobben kan ikke ha firma i samme bransje


Kan kjøpe tjenestene fra en proff

Legg merke til at skattereglene ikke krever at privatpersonen du kjøper må være amatør. En profesjonell håndverker kan altså påta seg en slik 6000-kroners jobb for deg, såfremt han eller hun ikke har eget firma i bransjen.

Den du kjøper tjenestene av kan ta på seg flere slike småjobber i løpet av året, så lenge han eller hun altså ikke mottar mer enn 6.000 i lønn fra hver enkelt av oppdragsgiverne.

Men hvis det blir stort omfang av flere småjobber for arbeidstakeren, kan det bli ansett som næringsdrivende, og alt vil være skattepliktig for den ansatte. Det er ingen fast grense når dette skjer.

Maks 6.000 fra én oppdragsgiver

Merk at du kan utbetale maksimalt 6.000 kroner i lønn til én person i løpet av ett år. Du kan altså ikke la personen ta flere jobber for deg som hver gang skal lønnes med 6.000 kroner. Hvis lønnen overstiger 6.000 kroner, skal hele lønnen beskattes.

Det skal fylles ut en oppgjørsblankett for hvert arbeidsforhold. Så lenge beløpet ikke er større enn 6.000 kroner, skal den ikke sendes til Skatteetaten. Du og lønnsmottaker skal ha hvert sitt eksemplar. Du er pliktig til å levere oppgjørsblanketten til arbeidstakeren for hver utbetaling.

FINN småjobber kan du legge ut småjobber gratis. Tilgang til kontaktinfo til den som tilbyr jobben koster 15 kroner.

Den ansatte må ikke ha for mange jobber

Lønnsmottakeren kan derimot ta på seg flere slike småjobber i løpet av året, så lenge han eller hun altså ikke mottar mer enn 6.000 kroner i lønn fra hver enkelt av oppdragsgiverne.

Men hvis det blir stort omfang av flere småjobber for arbeidstakeren, kan det bli ansett som næringsdrivende, og alt vil være skattepliktig for den ansatte. Det er ingen fast grense når dette skjer.

Sikkerhet

Du har ansvaret for sikkerheten, hvilket er særlig relevant med malerjobber. Husk at det er strenge regler for bruk av lange stiger. Ofte er stilas påkrevd.

Skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2015
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2015. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.