Gå til sidens hovedinnhold

Disse landene er det utstedt reiseråd mot

41 land og regioner Utenriksdepartementet advarer mot å reise til.

(SIDE2):Skal du ut å reise bør du kanskje tenke deg om to ganger før du velger å tilbringe ferien i et av disse landene.

Akkurat nå har nemlig Utenriksdepartementet (UD) utstedt offisielle råd for 41 land og regioner. Årsaken kan være alle situasjoner som kan utgjøre en særskilt risiko som tilsier at nordmenn ikke bør oppsøke eller befinne seg i området.

Thailand
I Thailand blir du av UD frarådet å reise eller oppholde deg i de sørlige provinsene Pattani, Yala, Narathiwat og tilgrensende Songkhla.

Straffenivået i Thailand er relativt høyt - også for mindre forseelser. Ifølge UDs landsider.no kan du i Thailand idømmes flere måneders fengselstraff for forhold man i Norge kan anse som bagatellmessige (for eksempel butikknasking, forstyrrelse av den offentlige orden, ærekrenkelse av offentlige tjenestemenn).

Dømt for narkotika i Thailand
All bruk av narkotiske stoffer er forbudt i Thailand og straffeforfølges. Thailand har dødsstraff for grovere narkotika- og voldskriminalitet.

En oversikt gitt av UD viser at det per i dag sitter fire norske borgere fengslet i Thailand, hvorav den lengste straffen er på 16 år og seks måneder, og må sones av en norsk mann som ble dømt for narkotika- og våpenbesittelse.

Fengselsforholdene ligger betraktelig under norsk standard.

Saudia-Arabia
Saudi-Arabia er et svært konservativt land. En særdeles strengt fortolket islamsk lovgivning (sharia) regulerer i prinsippet alle sider ved samfunn og rettsvesen. Utlendinger bør ifølge UD bestrebe seg på å respektere de lokale skikker.

Her er innførsel av alkohol, pornografi og svinekjøtt strengt forbudt. Det er dødsstraff ved halshugging – med sverd, og i full offentlighet - for voldtekt, drap, med mer.

Også smugling av narkotika straffes strengt, og det skilles ikke mellom svakere og sterkere narkotiske stoffer, heller ikke mellom smugling og besittelse. Omgang med narkotika kan resultere i dødsstraff. Enkelte medisiner (blant annet amfetaminer) anses som narkotika.

De tradisjonelle straffemetoder som pisking, amputasjon og dødsstraff brukes også mot utlendinger, men da gjerne ressurssvake fremmedarbeidere eller ulovlige innvandrere fra Asia og Afrika.

Kvinner må dekke seg til i Saudi-Arabia
Kvinner skal være tildekket fra halsen og ned, fortrinnsvis i en svart kjortel(abaya) . Saudiske kvinner dekker også hodet, men dette forventes vanligvis ikke av vestlige kvinner.

Kvinner anbefales likevel å påse at de alltid har med seg et svart hodetørkle i tilfelle krav om tildekking av håret.

Ramadan og homoseksualitet i Saudi-Arabia

Utlendinger bør ikke spise, drikke eller røke i offentlighet mellom soloppgang og solnedgang under Ramadan. Overtredelse kan resultere i arrestasjon og utvisning.

Homoseksualitet anses i Saudia-Arabia som en forbrytelse, som kan lede til pisking, fengsel og dødsstraff, men forfølges ikke aktivt.

Trafikken i Saudi-Arabia
Kvinner har i praksis ennå ikke lov til å kjøre bil i Saudi-Arabia, og det er ikke signaler om noen endring her. Forbudet gjøres gjeldende ved at det kreves saudisk førerkort for å kunne kjøre, og kvinner kan ikke få utstedt saudisk førerkort.

Det anbefales å utvise forsiktighet i trafikken. Den lokale kjørekultur er ennå preget av ignorering av helt grunnleggende trafikkregler, ingen bruk av sikkerhetsbelter, og høy fart. Ved ulykker skal man ikke flytte sitt kjøretøy før forsikringsselskapet har kommet til stedet og skrevet rapport, og ulykkesstedet må ikke forlates.

Ved personskader blir gjerne alle involverte fengslet, uavhengig av skyldforhold, inntil avklaring foreligger. Involverte bør i slike tilfeller umiddelbart kontakte sponsor og den norske ambassaden.

Fillipinene
Ifølge UD er det generelt en forhøyet risiko for å bli utsatt for kriminelle handlinger på Filippinene på grunn av stor fattigdom og utbredt gatekriminalitet.

Reisende bør således utvise forsiktighet og aktsomhet. Det er mange skytevåpen i sirkulasjon, og turister er spesielt utsatt for ran og tyveri. Verdisaker bør holdes skjult og penger bør brukes diskret.

Strafferammene for befatning med narkotika er svært strenge. Det samme gjelder overgrep mot barn. Norge har ingen utleveringsavtale med Filippinene.

Komme seg rundt i Fillipinene
Sikkerheten ved reise med taxi, buss og båt er redusert. Vær oppmerksom, og lås gjerne dørene når du sitter i taxi. Det regnes som trygt å ta registrerte drosjer på dagtid. Om natten anbefales det å ta drosje fra et av hotellene, da bilnumrene blir skrevet opp av hotellets dørvakt. Busser er ofte i dårlig forfatning.

Terrorvirksomhet i Fillipinene
Terroraksjoner forekommer, men sporadisk på Filippinene. Spredte terroristgrupper har kapasitet og vilje til å ramme uskyldige mennesker. Angrep er som regel målrettede, men kan ramme uskyldige personer. Det anbefales derfor at man viser særlig aktsomhet i utsatte områder.

Det har de siste årene vært tilfeller der utlendinger har blitt kidnappet. Risikoen er spesielt høy i sørvestlige Mindanao og på Sulu-øygruppen, inkludert havområdene som omgir dem.

Elfenbenskysten
UD har reiseråd for Elfenbenskysten som lyder:

«Utenriksdepartementet oppfordrer norske borgere til å utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i Abidjan. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til øvrige deler av Elfenbenskysten.»

Hendelser kan skje både på dag- og kveldstid. Reisende oppfordres til å ta fornuftige forholdsregler og spesielt vise aktsomhet i valg av bosted og hvor man ferdes.

Bagasje bør holdes under nøye oppsyn på flyplasser, busstasjoner og andre offentlige steder.

India
Antall rapporterte seksuelle overgrep mot kvinner i India er økende. Kvinnelige turister bør derfor vise ekstra forsiktighet når de ferdes i India, både i byer og på landsbygda. Det har i den senere tid vært rapportert seksuelle overgrep i Goa, Delhi, Bangalore, Agra, Rajasthan og Madhya Pradesh.

Reisende bør ifølge UD utvise forsiktighet og årvåkenhet under reiser i hele India, ikke minst på offentlige steder, i og omkring offentlige bygninger, hoteller, turistattraksjoner, offentlige transportmidler, butikksenter, markeder, religiøse samlingssteder og andre steder hvor mange mennesker er samlet.

Terrorfare i India
Det er en økt risiko for terrorangrep i India. Risikoen er stor i den nordlige delstaten Jammu og Kashmir, men også i andre deler av India har koordinerte terrorangrep funnet sted.

India har strenge straffer for besittelse av narkotika, ifølge UD kan selv noen gram marihuana gi fengselsstraff av flere års varighet.

Kjønnsroller i India
Det er også viktig å huske at indiske kjønnsroller er forskjellige fra det nordmenn er vant til. Intimitet og berøring av det motsatte kjønn kan oppfattes som seksuelt ladet. Man bør i hovedsak avstå fra dette for å unngå misforståelser.

Kvinner bør ifølge UD vise en reservert holdning overfor fremmede menn, ekstra vennlighet kan ses på som en invitasjon.

Egypt
En populær feriedestinasjon for mange solhungrige nordmenn er Egypt

UD oppfordrer reisende til å utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i dette landet.

Her frarådes alle reiser til Sinai-halvøya, med unntak av turistdestinasjonene i Sharm El Sheikh, Dahab, Nuwaiba og Taba, St. Katarina-klosteret, veiene mellom turistdestinasjonene, organiserte turer fra turistdestinasjonene til St. Katarina-klosteret via den østlige adkomstveien, og transportstrekninger mellom turistdestinasjonene og flyplassene i Sharm El Sheikh og Taba.

UD fraråder også alle reiser til eller opphold i Kairo, med unntak av transittreiser fra den internasjonale flyplassen i Kairo, Alexandria, Suez-kanalsonen (Port Said, Ismailia og Suez), Nilen-deltaet nord for Kairo, Assiut og Sohag.

Les også:
Derfor stinker selvbruning
Disse uvanene gjør deg feit
Du blir brun selv om solfaktoren er høy

På hjemmesiden landsider.no kan du finne UDs offisielle reiseråd.

I disse landene er det utstedt offisielle reiseråd:
Afghanistan

Algerie

Aserbajdsjan

Bahrain

Burkina Faso

Burundi

Egypt

Elfenbenskysten

Etiopia

Filippinene

Georgia

Guinea-Bissau

India

Irak

Iran

Israel

Japan

Jemen

Kenya

Kongo DRC

Libanon

Libya

Mali

Mauritania

Mosambik

Niger

Nigeria

Pakistan

Palestina

Russland

Rwanda

Saudi-Arabia

Sentralafrikanske republikk

Somalia

Sudan

Syria

Sør-Sudan

Thailand

Tsjad

Tunisia

Uganda

Kilde: landsider.no

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken