Gå til sidens hovedinnhold

Distribusjonsnett:Controller i DistribusjonPosten har igjennom 350 år utviklet landets mest finmaskede distribusjonsnett. I løpet av 24 timer besøker vi 1,9 millioner husstander, leverer 7 millioner brev og 80.000 pakker over hele landet. Divisjonen Distribusjonsnett har 14.000 medarbeiderer og sysselsetter 70 prosent av Postens ansatte. Med vår årlige omsetning på 6,3 milliarder kroner forvalter vi over halvparten av kostnadsmassen. Vi kan med rette kalle oss hjertet i Posten. Distribusjonsnett er organisert i tre driftslinjer; Distribusjon, Transport og Produksjon. Strategiske og overordnede stabsfunksjoner er lagt til vårt hovedkontor i Posthuset i Oslo.

Distribusjonsnett er i gang med omfattende prosesser for å øke sin konkurransekraft og effektivitet i verdikjeden og tilbyr derfor store utfordringer innenfor fagområdene logistikk, prosjektledelse og økonomi.

Hovedfunksjon i stillingen:
Controller for distribusjonsdirektør og en ressurs for ledergruppen i Distribusjon slik at Distribusjon når sine målsettinger. Viktig rolle som økonomisk rådgiver for distribusjonsdirektøren.

Sentrale arbeidsoppgaver/ansvarsområder
- Koordinere og planlegge strategi- og budsjettprosess for Distribusjon
- Utarbeide analyser og dokumentasjon for Distribusjonsdirektørens månedlige resultatoppfølging
- Sikre kontinuerlig utvikling av KPI’er
- Sikre resultatoppfølging av effektiviseringstiltak
- Utvikle rapporter i excel eller andre rapporteringsverktøy
- Gi støtte og bidra til større forståelse for økonomi-/målstyring i Distribusjon
- Leder av økonomiforum i Distribusjon
- Ansvarlig for at alle input i grunnsystemer skjer forsvarlig

Relevant bakgrunn/kompetanse:
- Utdannelse som siviløkonom
- Minimum 2-5 års erfaring fra en controllerfunksjon på strategisk nivå i større bedrift
- Kunnskap om Balansert Målstyring, oppfølging via KPI’er
- Dyktig i bruk av IT-verktøy, herunder excel og rapporteringsverktøy

Ønskede personlige egenskaper:
- Omgjengelig og god til å samarbeide
- Er freidig men samtidig respektfull
- Resultatorientert og nyskapende
- Evne til strategisk tenking, analytisk og systematisk
- God forretningsforståelse
- Selvstendig og initiativrik

Vi tilbyr spennende og utfordrende oppgaver i et hektisk miljø, gode pensjonsordninger og lønn etter avtale. Vi oppfordrer til ikke å sende sensitive opplysninger via e-post.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Tor Ivar Østreng tlf 91 13 62 94., eller Merete Holten tlf 23 14 89 28/93 24 77 97.

Kortfattet søknad sendes innen 25.8.04 til rekruttering.oslo@bluegarden.no

Søknaden merkes: O-66-04

HTML EMBED
Posten Norge er ett av Norges største konsern med virksomhet over hele landet. Konsernet består av vel 23.000 ansatte og omsatte i fjor for 15 milliarder kroner. Vår virksomhet er å utvikle og levere helhetlige og verdiøkende kommunikasjons- og logistikkløsninger, gjennom fysiske og elektroniske nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Posten Norge har som visjon å bli verdens mest fremtidsrettede postbedrift. Posten og våre ansatte skal kjennetegnes for redelighet, respekt, nyskaping og samhandling.

Reklame

Vi har testet 20 påskeegg - sjekk hvilke som får best karakter