Gå til sidens hovedinnhold

Distribusjonsnett: Logistikkspesialist i TransportPosten har igjennom 350 år utviklet landets mest finmaskede distribusjonsnett. I løpet av 24 timer besøker vi 1,9 millioner husstander, leverer 7 millioner brev og 80.000 pakker over hele landet. Divisjonen Distribusjonsnett har 14.000 medarbeiderer og sysselsetter 70 prosent av Postens ansatte. Med vår årlige omsetning på 6,3 milliarder kroner forvalter vi over halvparten av kostnadsmassen. Vi kan med rette kalle oss hjertet i Posten. Distribusjonsnett er organisert i tre driftslinjer; Distribusjon, Transport og Produksjon. Strategiske og overordnede stabsfunksjoner er lagt til vårt hovedkontor i Posthuset i Oslo.

Distribusjonsnett er i gang med omfattende prosesser for å øke sin konkurransekraft og effektivitet i verdikjeden og tilbyr derfor store utfordringer innenfor fagområdene logistikk, prosjektledelse og økonomi.

Vi søker en erfaren logistikkspesialist som skal ha hovedansvaret for drift og videreutvikling av Posten Transports styringssystemer på logistikkområdet.

Du skal være drivkraften i utviklingen og sørge for at vi er ledende på bruk av slike systemer. Du må derfor ha solid erfaring, god bransjekunnskap, forretningsforståelse og evne til å finne og utvikle nye muligheter.

Sentrale arbeidsoppgaver / ansvarsområder:
- Anskaffelse, implementering, drift og utvikling av Posten Transports styrings- og optimaliseringsverktøy på logistikkområdet
- Ansvar for bruk, ajourhold og kvalitet på data til ovennevnte
- Koordinere arbeidet med ovennevnte systemer i forhold til eksterne kunder og leverandører, andre divisjoner i Posten og internt i Distribusjonsnett Prosjektledelse og -deltagelse

Relevant bakgrunn / kompetanse:
- Minimum 2 års utdanning på universitets-/høyskolenivå innen logistikk og økonomi
- Logistikkunnskap med god kjennskap til arbeidsprosesser i distribusjon og transport
- God økonomiforståelse
- Erfaring fra virksomhet innen transport/logistikk
- Erfaring fra drift av styrings- og optimaliseringsverktøy

Ønskede personlige egenskaper:
- Strukturert og målrettet
- Analytisk og systematisk
- Handlekraftig, nyskapende og løsningsorientert
- Interessert i mennesker
- God til å samarbeide

Vi tilbyr spennende og utfordrende oppgaver i et hektisk miljø, gode pensjonsordninger og lønn etter avtale. Vi oppfordrer til ikke å sende sensitive opplysninger via e-post.

Spørsmål om stillingen kan rettes til transportdirektør Bjørn Kristiansen tlf. 905 31 041 eller rådgiver Per Inge Norli, tlf. 992 53 728.

Kortfattet søknad med CV sendes innen 25.8.04 til rekruttering.oslo@bluegarden.no

Søknaden merkes: O-55-04

HTML EMBED
Posten Norge er ett av Norges største konsern med virksomhet over hele landet. Konsernet består av vel 23.000 ansatte og omsatte i fjor for 15 milliarder kroner. Vår virksomhet er å utvikle og levere helhetlige og verdiøkende kommunikasjons- og logistikkløsninger, gjennom fysiske og elektroniske nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Posten Norge har som visjon å bli verdens mest fremtidsrettede postbedrift. Posten og våre ansatte skal kjennetegnes for redelighet, respekt, nyskaping og samhandling.

Reklame

Her får du tak i valpekalenderen 2021