Ordet kolikk betyr opprinnelig tarmkrampe. Symptomene er ofte like uansett årsak. Derfor er det som regel vanskelig for veterinæren å avgjøre raskt hvilken type kolikk det dreier seg om.

Ulike typer
Gasskolikk innebærer, som navnet tilsier, at tarmene er fylt med store mengder gass Tilstanden skyldes ofte av bytting av fôr eller fôr av dårlig kvalitet. Hesten kan få forstoppelse ved plutselig bytting av fôr eller langvarig transport. Symptomene er ofte spisevegring og generell uro, og problemene kan vare lenge. Forstoppelsen er oftest lokalisert til tykktarmen.

Sandkolikk er vanligst i den sørlige delen av Sverige, der hester som går på sandjordbeite lett får i seg sand. Noen ganger kan det dreie seg om relativt store mengder. Sanden lagres i tarmene og fører etter hvert til varierende grader av kolikk.

Operasjon
Tarmslyng gir plutselige og svært kraftige symptomer. I mange tilfeller må hesten opereres. Det samme gjelder når tarmen er klemt inn i en organåpning i buken, såkalt inkarserasjon, samt invaginasjon av tarmen - at en del av tarmen har glidd inn i seg selv.

Livmoren hos drektige hopper kan gi kolikksymptomer hvis dens plassering i bukhulen endres.

Les også:

Sjelden hest avles i Norge

Alene med ni damer

Snakk med hesten - forstå deg selv

Tilkall veterinær
Hvis hesten viser tegn på kraftige smerter eller sterk uro, må veterinær alltid tilkalles. Dette gjelder også når hesten kaster seg om kull, ruller over på ryggen, svetter eller har en puls på over 70 slag i minuttet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Når en hest viser tegn på kolikk, er det i de fleste tilfeller lurt å ringe en veterinær for en faglig vurdering. Forverres hestens tilstand kraftig, har veterinæren dermed et godt bilde av det innledende forløpet.

De fleste av landets største hesteklinikker kan utføre de operative inngrepene i bukhulen som kan bli aktuelle ved et kolikkanfall med voldsomt forløp. Prognosen er oftest god hvis inngrepet utføres i tide.

Hjelp hesten
Skaff deg overblikk og kunnskap om hestens tilstand, se punktene 1-5 i faktaboks. Veterinæren får da et godt grunnlag for å gradere symptomene og avgjøre om og hvor raskt behandlingen skal startes. Ofte kan veterinæren etter en klar beskrivelse av symptomene per telefon gi hesteeieren instruksjoner om hvordan dyret skal håndteres før veterinæren kommer.

Har hesten lettere kolikksmerter, kan det ofte være gunstig å flytte den til en større stallplass. Alt fôr må fjernes. Hesten kan også for eksempel slippes ut i en ridehusmanesje eller lignende eller på annen måte få anledning til å bevege seg fritt under fortløpende tilsyn. Den bør ikke kjøres, rides, langeres eller på annen måte utsettes for krevende bevegelser. Dette kan øke risikoen for hjerteproblemer og andre komplikasjoner.

(Kilde: Agria)