- Det er lov å håpe, sier formannen i Norsk Herpetologisk Forening (NHF), Stein Ivar Ramberg.

Før sommeren ble NHF bedt om å utarbeide et nytt forslag til positivliste for hold av reptiler og amfibier – herptilarter – som det skal være lov å holde og omsette i Norge. Mattilsynet ville ha forslag over herptiler som kan egne seg for hold ut fra et dyrevelferds-perspektiv.

En kort liste med mellom 5-10 arter som egner seg særlig godt, og en lengre liste med ca. 30 arter som kan egne seg godt. Foreningen ble bedt om å argumentere grundig for synspunktene.

På høring
Forslaget skal sendes til Vitenskapskomiteen for mattrygghet for en faglig vurdering. Mattilsynet skal utarbeide sin positivliste for hold av reptiler og amfibier i Norge på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Dette vil være første skritt i en større prosess som trolig vil føre til en høringsrunde om nye forskrifter.

Dermed kan det se ut som om det drøyt 30 år lange forbudet nå kan gå mot slutten. Noe veterinær Monica Heggelund synes er på høy tid. Hun mener at flere herptilarter bør tillates.

- En kan sammenligne dette med å si at kun fem eller ti akvariefiskearter burde tillates i Norge.

Heggelund er en av landets fremste reptileksperter, allerede som student ved Norges Veterinærhøyskole skrev hun en fordypningsoppgave om lovgiving og forvaltningspraksis omkring reptilhold i Norge

Strengest i verden
Norge er det eneste landet i verden hvor reptilhold er totalforbudt. Den som bryter loven, kan bli straffet med fengsel i inntil tre år. Likevel trosser mange forbudet. Norske Zoohandleres Bransjeforening (NZB) anslår at det finnes 100.000 ulovlige reptiler i Norge.

- Omfanget er veldig stort. Basert på salg av reptilutstyr og fôr antar vi at det finnes minst 100.000 reptiler i Norge, uttaler generalsekretær i NZB, Svein A. Fosså.

Norsk Herpetologisk Forening venter spent på utfallet. En oppheving av totalforbudet betegnes som en etterlengtet seier – etter 32 år.