- Ap og SV ser ikke de store sammenhengene

Vesten mener Ap og SV i Bydel Østensjø ikke ser de store sammenhengene. Arkivfoto

Vesten mener Ap og SV i Bydel Østensjø ikke ser de store sammenhengene. Arkivfoto

Bjørn Vesten (Frp) Arkivfoto

Ap og SV rettet harde angrep mot Frp og Høyre i siste møte før ferien i Østensjø bydelsutvalg: Byrådspartiene FrP og Høyre har skylden for bydelens dårlige økonomi og for at tjenestetilbudene kanskje må kuttes til høsten.

Argumentene til Ap og SV bygger delvis på feilaktig grunnlag. Og de glemmer helt å nevne de viktigste årsakene til Oslos stramme budsjetter: At deres egne partier gjennom den rød-grønne regjeringen årlig tar nær fire milliarder kroner fra Oslos kommunekasse for å gi dem til andre kommuner. Samtidig påfører regjeringen Oslo flere hundre millioner kroner i ekstrautgifter, spesielt gjennom sitt frislipp i asyl- og innvandringspolitikken.

Mange har i Nordstrands blad lest at Bydel Østensjø halvveis ut i året kom skjevt ut i forhold til budsjettet og må kutte med 23 mill. kroner. Ap og SV, som har flertall i bydelen og lagt premissene for budsjettet, var som vanlig raskt ute og la skylden på det ikke-sosialistiske byrådet: Byrådet gir bydelene for små rammer og sløser i tillegg med egne midler. Beskyldningene ble fremsatt i vedtaks form, med instruks om å sende dem videre til alle bydeler i Oslo samt bystyret og byrådet. Det var tydelig at AP og SV ønsket å klemme mest mulig ut av situasjonen og sanke poeng mot FrP og H til høstens valgkamp. Siden Ap og SV har knapt flertall i Østensjø, fikk de det som de ville.

Ap og SV påstår at bydelene ville fått 150 mill. kroner mer dersom disse hadde hatt flertall i bystyret. De mener det borgerlige byrådet sløser bort pengene: 600 mill. kr er kastet bort på Flexus (det nye billettsystemet for kollektivtrafikken), sykehjemsdriften viser 130 mill. kr. i merforbruk, det nye datasystemet har gitt merkostnader på 300 mill. kr, og Holmenkollen-utbyggingen står for overskridelser på 300 mill. kr. eller mer.

Jeg skal ta for meg påstandene i tur og orden og til slutt vise hvordan Ap, SV og SP fører en meget fiendtlig politikk overfor Oslo kommune og dens innbyggere.

AP og SVs forslag i bystyret om 150 mill. kr. mer til bydelene måtte vært finansiert med ekstra låneopptak. Oslo kommune har ingen reserve eller seddelpresse slik staten har. Alle midler er disponert og kommunen foretar i dag store låneopptak for å finansiere investeringer i nye skoler, barnehager, vann- og avløpssystemer osv. I de kommende årene vil disse investeringene bli vesentlig større enn i dag for å møte befolkningsveksten (hvorav 90 pst. skyldes innvandring), og låneopptakene øker tilsvarende. Frp mener det er en kortsiktig og dårlig strategi å ta opp lån for å finansiere drift, lån som må betales med avdrag og renter i kommende år og gi tilsvarende mindre rammer til kommunen og bydelene i framtiden.

Overskridelsen når det gjelder billettsystemet Flexus er på 300 mill. kr, ikke 600 mill. kr som AP og SV hevder. Det er selvfølgelig altfor mye penger det også. Men det er latterlig at Ap med Rune Gerhardsen i spissen har frontet kritikken og fremmet mistillitsforslag mot byrådet for dette. På 90-tallet hadde nemlig Ap og SV flertall i bystyret, og Rune Gerhardsen var byrådsleder. Han brukte 130 mill. kr. på å utvikle det samme billettsystemet, helt uten resultat. I inflasjonsjustert kroneverdi er det mer enn dagens byråd har hatt i merforbruk på systemet, et system som nå faktisk er i prøvedrift og forhåpentligvis snart i full virksomhet. Gerhardsen har innrømmet dette overfor NRK (22.04.09), men sier at «forskjellen er at den gang var det ingen som kritiserte det som skjedde».

Omorganisering av sykehjemsetaten har vært et forsøk på å få et mer helhetlig grep om planlegging av sykehjemsplasser. Man har bl.a. sett et lavere sykefravær i tiden etter omleggingen. Siden det er en ny etat og bydelene hadde ulike rutiner, har det i starten vært en del utfordringer. Men de eldre kan glede seg over at 92 pst. av Oslos sykehjemsplasser er enerom, mens bare 79 pst. i sosialistisk styrte Trondheim.

Merforbruket som følge av den sentrale reformen med datasystemet i Oslo kommune viser at styringen har vært mangelfull. Det er foretatt endringer i prosjektstyringen, og jeg håper de nødvendige grep er tatt for at it-driften skal komme på skinner igjen.

Når det gjelder kritikken angående oppjustering av kostnadsanslagene for Holmenkoll-utbyggingen, er dette noe Ap har blitt forelagt i bystyret og sagt ja til. Hvis de mente dette ikke var holdbart, burde de stemt imot.

I hele tatt er det merkelig at når Ap og SV ser at forutsetninger de selv har tatt i bydelsbudsjettet brister, skyldes det årsaker de ikke kan ha kontroll over. Men når det samme skjer for byrådet har Frp og H selvfølgelig all skyld.

Det er sikkert rom for forbedringer i byrådets forvaltning og bruk av penger, og sikkert også i bydelene. Det er likevel slik at Oslo kommune som helhet i flere år har oppnådd høyeste oppnåelige kredittkarakter (AAA), like høy som kongeriket Norge (med sin enorme oljeformue). Årsaken er generelt god økonomistyring og budsjettbalanse. Denne gode kredittvurderingen gjør det lettere for kommunen å få lån til sine investeringer, samt lavest mulige rente. Sparte penger kan brukes andre steder i kommunen.

Dette står i motsetning til Trondheim kommune som Ap, SV og Sp har kjørt rett på dunken etter at de overtok makten for to år siden. Underskuddet var i fjor på nær en halv milliard kroner, hele den oppsparte bufferen er brukt opp, og det må i år kuttes drastisk i hele tjenestetilbudet.

Mye viktigere for kommune- og bydelsøkonomien i Oslo enn en ekstrabevilgning på 150 mill. kr. fra Ap og SV er det at de samme partiene gjennom den rød-grønne regjeringen fastholder og forsterker et system som gjør at kommunekassen årlig mister 3,8 mrd. kroner. Dette er midler som dens egne innbyggere betaler i kommuneskatt, men som de rød-grønne gir til andre kommuner (ref. Oslospeilet 3-4/ 2009). For det skal straffe seg å bo i Oslo, men belønnes rikelig dersom man flytter langt ut i distriktene. Nylig reviderte regjeringen kommuneøkonomien. Bak skalkeskjulet om et nytt «hovedstadstillegg» var summen av endringene at Oslo kommunes inntekter i 2009 gikk ned med 0,4 pst., mens gjennomsnittet for Kommune-Norge økte med 1,8 pst. Å begrense Oslo kommunes økonomi og det offentlige tjenestetilbudet her i byen er rett og slett en villet politikk fra disse partiene. Dersom bare halvparten av de 3,8 mrd. kroner ble fordelt på bydelene, ville Østensjø alene hatt 127 mill. kr. mer å rutte med, nesten 3 000 kr. mer per innbygger i bydelen. Når den rød-grønne regjeringen tar så mye fra vår kommunekasse, må det jo være fordi de mener Oslo ikke trenger mer midler. Det må snart også rød-grønne bydelspolitikere og redaktører som kritiserer tjenestetilbudet i Oslo skjønne.

Mye viktigere for kommuneøkonomien enn en ekstrabevilgning på 150 mill. kroner er dessuten de hundrevis av millioner kroner den rød-grønne regjeringen påfører Oslo kommune i ekstraordinære utgifter gjennom sin snillistiske innvandringspolitikk. En viss inn- og utvandring er naturlig og bra, men Oslo opplever nå en masseinnvandring av fremmedkulturelle som mange steder er i ferd med å forandre lokalmiljøet totalt. En slik forandring ville aldri blitt akseptert i landene innvandrerne selv kommer fra. Altfor mange innvandrerne har i tillegg en kulturell og religiøs bakgrunn som gjør at de forakter norsk og vestlig kultur og samfunn. Det er kun økonomien som lokker. Å integrere folk med en slik innstilling er svært vanskelig og veldig kostbart. Som følge av innvandringen ruller hundrevis av millioner kroner ut i ekstraordinære utgifter til sosialhjelp, barnevern, helsevesen, gratis barnehage for innvandrerbarn, ekstra lærerkrefter og gratis skolemåltid i skoler med høy innvandrerandel, Groruddalsmidler, Oslo-Sør-midler osv., osv. Foruten de økonomiske kostnadene kommer også fremmedgjøringen som den etnisk norske befolkningen opplever ved at deres nabolag blir totalt forandret pga. innvandringen.

Dagens innvandringspolitikk er styrt av venstresidens elite på Oslo 3. Ofte de samme som sier de er opptatt av å bevare natur og kulturminner. Men levende norsk og vestlig kultur er tydeligvis ikke bevaringsverdig, i hvert fall ikke andre steder enn der de selv bor. Tvert imot tiljubles det «flerkulturelle» og en politikk som i løpet av få år vil medføre at etniske nordmenn kommer i mindretall i egen hovedstad.

Aps Jonas Gahr Støre og Venstre-politiker/»migrasjonsforsker» Thomas Hylland-Eriksen fra Oslo 3 er blant de fremste talsmenn for «mangfold»og mer innvandring. De forsvarer bruk av det grovt undertrykkende hijabplagget og bagatelliserer muslimsk ekstremisme. Når de synes innvandringen er så fantastisk, undrer jeg meg på hvorfor de har bosatt seg på vestkantens Nordberg og Ullevål Hageby der de kun er omgitt av hvite nordmenn.

Med Frp i regjering vil Oslo få beholde mer av sine skattepenger til gode for sine innbyggere. Det vil bli slutt på den uhemmede tiljublingen av det «flerkulturelle» samfunnet som hurtig er i ferd med å snu opp ned på byen vår. Norge skal først og fremst være preget av norsk kultur. Akkurat som vi vil at Hellas skal være gresk, Italia italiensk, Danmark dansk, Frankrike fransk osv. De som kommer hit får tilpasse seg det. Det er rett og slett den allmenngyldige orden i verden. Stem Frp før det er for sent!

Bjørn Vesten,

leder og BU-medlem for Østensjø FrP


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag