- Barnehagetomter i hopetall

Full barnehagedekning krever investeringer fra kommunen. Naturvernforbundet Oslo Nord har funnet frem til flere aktuelle tomter til barna i bydelen

Nordre Aker: - Boligutbyggingen vokser for fort i byen vår. Nå er det på tide å sette fokus på å skape gode oppvekstvilkår for barn og voksne i Nordre Aker, og sikre noen av tomtene til barnehageutbygging, sier lederen i Naturvernforbundet Oslo Nord, Elin Tyse.Nordre Aker Budstikke er invitert på befaring til aktuelle tomter, egnet for barnehageformål, og småhutrer litt på grusen på tidligere Sogn kompostplass. Vi ser rett ned på det nye boligprosjektet "Sogn Terrasse", har Gaustad-skogen i ryggen, Solvang hagekoloni på oversiden og nydelig utsikt over mot Grefsenkollen.
- Fantastisk, skjermet beliggenhet, høyt og fritt i grønne omgivelser med adkomst fra Sognsveien eller turvei B5 fra Ullevål og Blindern, som leder videre opp til Sognsvann, sier Elin Tyse, peker og forklarer ivrig.
Turveien er også tenkt lagt over Ring 3, nedover Gaustadbekkdalen, et område som har, og vil få, et stort behov for barnehageplasser. Tomten, på ca. 8.000 kvadratmeter, er eiet av Oslo kommune. Størstedelen av tomten er uregulert, noe av tomten er regulert til friområde og turvei.

Berg gård

- Vi har utsikt over til nok en idyllisk beliggenhet, på Berg gård. Innkjøring fra Sognsveien mellom Ullevål sykehus og Ullevål stadion. Nærmeste nabo er Bergskogen, verdens nordligste bøkeskog og salamanderdammen i Møllesvingen, sier Tyse og peker over Ring 3.
- Tomten er regulert til allmennyttig formål, er eiet av Cerebral- pareseforeningen, har ca. 7.000 kvadratmeter bygningsmasse, og er ledig for leie fra 1. januar 2007. Vurderes også solgt, legger Tove Christiansen til. Nok ei driftig dame i Naturvernforbundet.
- Det må gå an å tenke seg å lage flerbrukshus, som kan nyttes til barnehageformål på dagtid og som klubb- og foreningslokaler på kveldstid, mener hun.
Naturvernforbundet Oslo Nord er lei av å komme inn i ulike prosjekter så sent at muligheten til å påvirke er minimal. Nå ønsker de å ha et ord med i laget før utbyggere får tak i bydelens attraktive eiendommer.

Claus Borchs vei

Meget attraktiv tomt med utbyggingspotensiale, beliggende i grønne omgivelser i Tåsen hageby. På eiendommen er det i dag brakkebebyggelse, oppført i 1975, inneholdende 99 hybler og små leiligheter, totalt cirka 3.800 kvadratmeter boligmasse. På grunn av dårlig kvalitet på bebyggelsen anses eiendommens potensiale, ifølge meglers vurdering i år 2000, å ligge i en fremtidig utbygging, forklarer Tyse vel fremme på Tåsen.
Eiendommen ble solgt fra tidligere eier Statsbygg til Merkantilbygg i år 2000, som igjen solgte til Pastoral Holdings i 2001. I dag er det her stadig politiutrykninger på grunn av vold, narkotikaomsetning og annen uro. Nabolaget ønsker en endring, og synes barnehage hadde vært strålende.
Tomten er regulert til byggeområde for boliger og friområde, "Tåsenløkka" er fortsatt regulert til friområde/gangvei, grønn rute.
- Flere interessenter har tatt kontakt med tanke på kjøp av eiendommen, men vi har ikke tatt noen endelig beslutning. Vi har mottatt et tilbud fra kommunen om å kjøpe 11 mål av den 17 mål store og attraktive tomten for 33.000 kroner, et tilbud vi ikke anså særlig seriøst. Å forskjønne og videreutvikle eiendommen selv, i samarbeid med naboene og vellet, er også noe vi vurderer, men selvfølgelig innenfor rammer vi finner realistiske og fornuftige rent økonomisk sett, kommenterer William Sigvald Bergesen i Pastoral Holdings på telefon.

Voldsløkka

Vi spaserer over til tomten som ligger på Voldsløkka, mellom Bjølsenfeltet og Grønn Rute. Denne eiendommen er regulert til industri og er eiet av Skanska Bolig AS.
- Skanska Bolig har varslet igangsetting av reguleringsarbeid for Tåsen Park med cirka 240 boliger fordelt på 6 blokker, varierende fra fem til åtte etasjer, økende fra Uelandsgate i vest mot friområder og idrettsanleggene i nord og øst. Utbygger refererer til forslag til ny "Kommuneplan for byutvikling og bevaring", der Uelandsgate er klassifisert som "Utviklingsområde". Det går ikke an å bygge boliger på Voldsløkka sier Tyse. - Dette området må forbeholdes idrett, kultur, barn og unge, legger hun til.
- Det hadde selvfølgelig vært mye bedre med barnehage på tomta, sier Tove Christiansen, som oppfordrer kommunens og bydelens politikere om å våkne og ta en nærmere titt på disse eiendommene som aktuelle tomter til berikelse for nærmiljøene, særlig med tanke på barna, i bydelen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.