- De leker med våre barns sikkerhet!

Illustrasjonsfoto. Barnehage.

Illustrasjonsfoto. Barnehage.

- Politikerne leker med sikkerheten til ungene våre, sier småbarnsfar Lars Nedland fra Bjerke.

Klikk på bildet for å forstørre.

Småbarnsfar Henrik Nedland er forbannet.

BJERKE: I kveld stiller han sammen med et knippe andre representanter for foreldreutvalg for barnehager i Bydel Bjerke i Åpen Halvtime for å si:

- Nok er nok! Vi krever enen trygg hverdag for barna våre.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) i bydel Bjerke ser med forferdelse på den utarmingen bydelens og byens barnehager har blitt utsatt for de siste årene, mener Nedland.


– Vi aner et mønster der man aktivt fjerner ressurser fra en omsorgsinstans som allerede har pressede budsjetter, og i mange tilfeller nedslitte og uegnede fasiliteter. De nye forslagene til kutt, særlig de som omhandler korttidsvikarer, får oss til å frykte for barna våre, sier han.

Han trykter ikke bare for pedagogikken og den utviklingsmessige oppfølgingen, som burde være en selvfølge for alle barn i barnehagealder:

- Men også for den generelle sikkerheten deres, sier Nedland.


Han har ett, snart to, barn i barnehage i Bydel Bjerke.


Nå er han engstelig og forbannet:


- Som foreldre kan vi ikke stå passivt på sidelinjen og være vitne til at barnehagen reduseres til en ren oppbevaringsplass for barna våre. Vi krever at bydelen tar ansvar og legger til rette for ensikker barnehagehverdag, gode oppvekstvilkår og et godt barnehagetilbud i bydelen. Vi trengerflere voksne, pedagoger og assistenter i barnehagene - ikke færre!


Han mener kuttforslagene bryter med barnehageloven:


- I følge barnehagelovens § 2 skal barnehagen «ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur». Rammeplanen for barnehager sier videre at «barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov. For disse barna kan det være aktuelt å gi et spesielt tilrettelagt tilbud, sier han og fortsetter:


- Vi ser ikke at bydelen kan oppfylle sin plikt i henhold til dette med dagens budsjettsituasjon. Vi tør knapt tenke på hvordan situasjonen blir dersom de foreslåtte kuttene blir stemt gjennom, og barnehagene blir frarøvet muligheten til å sette inn korttidsvikarer og få hjelp med håndtering og oppfølging av barn med særskilte behov fra pedagogisk fagsenter, sier Nedland.

BU-møtet finner sted i kveld, i Økernveien 145, og begynner klokken 18.00.

Les også:

Foreldre bekymret for barnas sikkerhet

- Uforsvarlig tilbud til barna

Fant flere feil i barnehage

- VGs barnehagedekning gir uriktig bilde

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.