- Flere skoler til Nordre Aker!

Byrådets skolebehovsplan er igjen ute på høring, og bydelen er ikke fornøyd. Vi trenger flere nye skoler ikke bare rehabilitering og utbygging, sier BU-leder Egil Ihlen (H).

Nordre Aker: Skolebehovsplanen skal rulleres hvert år, og er igjen ute på høring i bydelene. Planen skal speile det fremtidige skolebehovet i forhold til blant annet befolkningsvekst. Nordre Aker bydelsutvalg (BU) har lenge vært enig i at det er behov for flere skoler i Nordre Aker, og er ikke fornøyd med byrådets forslag til videre skoleplanleggingen for bydelen. Planen ble behandlet på forrige BU-møte.
- Bydelens skoler er mer enn fulle. Vi kan ikke godta flere brakke-løsninger og lite tilfredsstillende utearealer. Det hjelper med rehabilitering og utbygging, men vi trenger også flere nye skoler. Det må vi nå overbevise byrådet om, sier BU-leder Egil Ihlen (H).

- Nydalen må prioriteres

Det er særlig området Storo/Nydalen til Ullevål som BU mener byrådet må se nærmere på.
- I neste års budsjett er det foreslått å utrede og prosjektere utbygging av Grefsen barneskole, og rehabilitering og tilpasning av Kjelsås - for enda flere barn. Likevel, våre beregninger viser at elevtallet vil vokse mest i Nydalen-området, og BU mener det utvilsomt er et behov for en ny ungdomsskole i Nydalen. Nordberg Ungdomsskole bør også bygges ut. I tillegg er BU opptatt av at både Voldsløkka og Margarinfabrikken i Sagene bydel reguleres til fremtidig skole- og barnehageutbygging, sier Ihlen.
BU ønsker også at byrådet vurderer en ny gymsal for Ullevål Skole.

Tomten er klar

Ihlen kan fortelle at tomten til en ny ungdomsskole i Nydalen allerede er klar.
- Avantor har i dag en ledig tomt hvor det kan bygges skole. Men det er jo begrenset hvor lenge de kan holde av tomten til skolebygg. Blant annet derfor mener BU at byrådet må gå noen nye runder med skoleplanleggingen for Nordre Aker, sier Ihlen.

For tregt

BU mener også at rehabiliterings- og utbyggingsplanene har en for treg fremdrift.
- Tåsen skoles oppgradering og utvidelse er planlagt ferdig i 2009. Men verken Kjelsås eller Grefsen kan påregnes å være ferdig rehabilitert og bygget ut før tidligst i 2010. Det er for lenge til skolekapasiteten i bydelen er allerede sprengt, sier Ihlen.

- Riv hallen bygg nytt

Når det gjelder Kjelsås skole ønsker BU at idrettshallen, 1979"-bygget, og den smaleste bygningen som binder skolen til hallen - rives.
- Hele dette arealet bør erstattes med en ny og mer kompakt bygningsmasse. Det vil gi en større skole og en helt ny hall, og et bedre uteområde for barna. BU går også inn for at pengene avsatt til oppussing av hallen bør legges inn i et samlet bygge-prosjekt for skole og hall, sier Ihlen.
Bydelen ønsker seg også en barnehage tilknyttet Kjelsås skole.

Rekkefølgen er viktig

Ihlen håper også at bystyrepolitikerne i større grad fremover vil vektlegge rekkefølgebestemmelsene når de vurderer store reguleringsplaner for boligutbygging.
- Først da er det mulig å følge opp med nok skoler og barnehager i takt med et økende innbyggertall i Nordre Aker, sier Ihlen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.