Gå til sidens hovedinnhold

- Fungerer ikke!

Kommunene har tilsyns- og godkjenningsmyndighet for skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern. - Systemet fungerer ikke tilfredsstillende, sier statssekretær Arvid Libak (Ap)

I forrige uke skrev Nordre Aker Budstikke om Grefsen skole, som ikke har hatt godkjenning for drift i hht. forskrift om miljørettet helsevern, siden 2004. Kommunene er tilsyns- og godkjenningsmyndighet for skoler og barnehager etter forskriften.

Fungerer ikke

- Tilsyn utført av Helsetilsynet, samt ulike kartlegginger blant annet gjennomført av Skolemiljøalliansen, viser at dette systemet ikke fungerer tilfredsstillende i mange kommuner, sier statssekretær Arvid Libak (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet.
Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Helsetilsynet, men har foreløpig ikke fått noe svar på om Oslo er en av de kommunene hvor systemet ikke fungerer tilfredsstillende.

Status og tiltak

For å få status over godkjenninger av skolene i hht. forskriften, har departementet, sammen med Kunnskapsdepartementet, gitt i oppdrag til Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet, om å gjennomføre en undersøkelse.
- Direktoratene skal rapportere status tilbake til departementene innen 1. desember i år, sier Libak.
- I første rekke er det Helsetilsynet som sitter med myndighet til å følge opp hver enkelt kommune, dersom kommunene ikke ivaretar forskriftens tilsyns- og godkjenningsoppgave på en tilfredsstillende måte. Og er det er behov for å sette i verk mer gjennomgripende tiltak, slik som endring av regelverk, organisering mv. vil det bli fulgt opp av departementet, sier Libak.

Evaluering

- Sosial- og helsedirektoratet skal også evaluere hvordan selve godkjennings- og tilsynsarbeidet i hht. forskriftene fungerer i kommunene. Dette omfatter organisering, aktivitetsnivå, kompetanse, prioriteringer mv. På bakgrunn av denne evalueringen planlegger departementet å nedsette en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for å sikre at denne tjenesten blir godt ivaretatt i kommunene, avslutter Libak.

Reklame

Black Week: 12 kupp du gjør hos Christiania Glasmagasin nå