*Nettavisen* Nyheter.

- Historisk sjanse

Byrådet legger opp til at de forurensede massene etter oppryddingen i indre havn, skal plasseres i et svært omstridt dypvannsdeponi ved Malmøykalven.

Bunnefjorden: Etter å ha arbeidet lenge med oppryddingsplanen for indre havn, og den tilhørende deponiplanen, la byrådet sist torsdag frem planene for opprydding i Oslo indre havn. Dette er et område som er til dels sterkt forurenset, og gammel forurensing virvles opp i havnebassenget av store fartøyer når de anløper havn. I forbindelse med oppryddingsarbeidet i havna er planen å ta opp, eller mudre, en del forurensede masser, for å deponere dette på et dertil egnet sted. Stridens kjerne mellom byrådspartiene og resten av bystyrepartiene har stått mellom valg av deponiløsning. Det er snakk om et dypvannsdeponi ved Malmøykalven, som nå er byrådets endelige forslag, og en landdeponiløsning på NOAH Langøyene ved Holmestrand. I løpet av valgkampen har de resterende partiene klargjort at de ikke ønsker noen deponiløsning ved Malmøykalven. Men nå mener byrådet at det er et godt argument for å likevel velge Malmøykalven fordi mudringsarbeidet her vil ta to år med denne løsningen, mens dersom bystyret velger en landdeponiløsning, vil muringen i følge byrådsdokumentene måtte gå over 6 år. Mudringsarbeidet fører til akutt forurensing i fjorden, og på tidligere planstadier har det vært lagt opp til en mudringstid på ett år, uansett løsning.
I tillegg til å ta opp forurensete masser, skal sjøbunn som er mindre forurenset, dekkes av rene masser som blant annet kommer i fra utgravningene ved byggingen av Bjørvika-tunnelen. Her starter gravingen rimelig snart, og det må en løsning på bordet ganske snart. Oppryddingen er tenkt finansiert mellom staten ved Statens vegvesen og kommunen ved bystyret og Oslo Havn KF.
- Vi mener deponi ved Malmøykalven fremstår som den beste miljøløsningen, særlig fordi mudringsabeidet tar bare to år. Dette er en historisk mulighet vi har for å rydde opp i havna, sier byrådssekretær Jøran Kallmyr (FrP) i byrådsavdeling for Miljø og samferdsel.
- Vi ønsker oss primært en løsning med landdeponi, men når forskjellen i mudringstid er fire år, må jeg vite mer før jeg bestemmer meg. Nå er det ingen gode løsninger for miljøet, mener Ola Elvestuen (V). Men uten Venstre er det likevel et flertall mot dypvannsdeponi, som betår av Ap, SV, RV og KrF.
De to deponiløsningene har også ulik prislapp, med landdeponi som det dyreste alternativet. Byrådet anslår at Malmøyalternativet har en prislapp på 199 millioner kroner. Det inkluderer ikke kostnadene knyttet til overvåking av mudringsområder og et eventuelt dypvannsdeponi. I vår ble det skissert at Malmøyalternativet skulle koste 125 millioner kroner.

Annonsebilag