- Må ha ny gymsal!

107 førsteklassinger flyttet i høst inn i paviljonger bak Ullevål skole. Ingen av disse førsteklassingene har hatt gymundervisning i sal i år, og 7. klassingene må til Marienlyst skole for å ha kroppsøving. Ullevål skole trenger en ny gymhall i Ullevålsalleen, mener artikkelforfatteren.

107 førsteklassinger flyttet i høst inn i paviljonger bak Ullevål skole. Ingen av disse førsteklassingene har hatt gymundervisning i sal i år, og 7. klassingene må til Marienlyst skole for å ha kroppsøving. Ullevål skole trenger en ny gymhall i Ullevålsalleen, mener artikkelforfatteren. Foto: ARKIVFOTO: ANDERS JØRSTAD

Blindern vel er klar i sin sak: Ullevål skole trenger en ny gymsal.

Bjørn Jensen Blindern vel

Blindern vel ønsker å påpeke hva vi oppfatter som svakheter i den fremlagte skolebehovsplanen 2012–2022 på det som omfatter Ullevål skole og Berg vgs.

Ullevål skole er 85 år gammel og er preget av tidens tann, spesielt hva angår skolens gymsal og tilhørende garderober med dusjanlegg som på ingen måte tilfredsstiller dagens krav til hygiene. Som påpekt i vårt brev til Utdanningsetaten av 22. mars i år (som fortsatt står ubesvart) med bekymringsmelding over forfallet i gymsalen der fastmonterte klatretau falt ned fra taket, og ribbeveggen løsnet og måtte sages ned, er det et prekært behov for å få bygget en ny tidsmessig gymhall så raskt som overhodet mulig. Når et større antall av skolens elever ikke får tilgang til gymsalen, og til dels blir henvist til andre skolers gym-/idrettshaller, blir det meningsløst å lese at investering i en ny gymhall i Ullevålsalleen 43 ikke kan forsvares i forhold til antall nye elever.

For lokalmiljøet viser denne innstillingen en total mangel på et helhetssyn og kan ikke anses som en forsvarlig behandling av Ullevål skole akutte behov for en ny gymhall med noen spesialrom som kan erstatte gamle og utdaterte/uhensiktsmessige «spesialrom» på dagens skole. I denne sammenheng er det høyst relevant å henvise til det BU-leder i bydel Nordre Aker skriver i Nordre Aker Budstikke 9/6: «Øverst på ønskelisten for ny skolebehovsplan er et nytt bygg tilknyttet Ullevål skole… Behovet er påvist».

Blindern vel ser det positive i at Berg skole blir ny barneskole fra 2014, noe som vil lette trykket på Ullevål skole så vel som Tåsen skole i fremtiden. Ullevål skole har allerede i dag langt flere elever enn kapasiteten tilsier med 117 % oppfylling mot norm 85 %, og hvor utearealet er vesentlig lavere enn hva som er anbefalt, noe som også bryter med Helsevernforskriftene så langt vi forstår.

Hva som skal skje med Berg vgs. i perioden fra skolen blir barneskole frem til en ny akademisk skole skal etableres i 2019 i Blindern-området, fremkommer ikke av skolebehovsplanen så langt vi kan se. Blindern vel kan heller ikke forstå at det er noen aktuelle tomter i vårt område som er egnet til en ny skole, og vi oppfatter at Forskningsparken så vel som Universitetet i Oslo ikke har ledig kapasitet utover egne behov i utbyggingen av Gaustadbekkdalen. Det området som imidlertid peker seg ut er dagens yrkesskole på Sogn som blir fraflyttet i 2013, og dermed kan gi plass til Berg videregående skole og tilpasse skolen til et akademisk senter som skolebehovsplanen skisserer fra 2019, i et tett samarbeid med UiO.

Blindern vel har tidligere avgitt høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten vedrørende Ullevålsalleen 43 – ny gymhall for Ullevål skole. Dette prosjektet har stor betydning for skolen og lokalmiljøet som i stor grad støtter opp om skolens behov, selv om enkelte naboer går imot prosjektet. Det er viktig å se Ullevål skoles behov i et helhetsperspektiv, og ta innover seg at hvis en ny gymhall ikke blir bygget må det foretas en fullstendig rehabilitering av dagens utslitte gymsal med garderober og dusjrom. Det faktum at en rehabilitering hører innunder Undervisningsbygg og ikke Utdanningsetaten, må ikke føre til at skolens akutte behov faller mellom to stoler når skolebehovsplanen behandles.

De fysiske begrensninger som eksisterer i dag gjør at en nyoppusset og modernisert gymsal ikke vil få kapasitet til å dekke behovet fullt ut for skolens elever med de elevtall det legges opp i skolebehovsplanen.

Blindern vel er engasjert i vårt nærmiljø, og er opptatt av å bidra til å skape best mulig trivsel og oppvekstvilkår for beboerne i Ullevål Hageby/Akersborg/Blindern-området. Herunder også at det er gode muligheter for friluftsliv og sportslige aktiviteter hvor Ullevål IL er en viktig aktør. Klubbens turnavdeling med nærmere 200 medlemmer har hatt tilhold på Ullevål skole siden den var ny i 1926. Vi synes at så vel barn som voksne som er med i turnpartiene fortjener et bedre tilbud i en ny gymhall enn de uverdige forholdene som eksisterer i dagens gymsal/garderober!

Bjørn Jensen
Blindern vel

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag