Gå til sidens hovedinnhold

- ny kollektivtrasé til Ekebergplatået

Hvorfor ikke rett og slett behandle Ekebergbanens 1918-søknad om bergbane mellom Gamlebyen og Ekebergplatået på nytt? En bergbane rett oppover nordskrenten av Ekeberg kan bli både praktisk og fantastisk.

Langsetter den vestvendte Ekebergskråninga gårallerede Ekebergtrikken med tette avganger i effektiv og vakker trasé mellom sentrum og Nordstrand. Reisetida mellom Operaen og Ekebergrestauranten (Sjømannsskolen) vil etter planlagt trikkeomlegging komme ned mot fem minutter. I dette bildet blir en gondolbane opp vestskråninga fort smør på flesk. Derimot er det behov for ekstra kollektivbetjening mellom sentrum og Ekeberg Camping i sommermånedene. I denne sammenhengen burde en sesongbasert bergbane likt forsalget fra 1918 vurderes.


Bergbanen slik den skildres på illustrasjonen, er tegnet inn ved dagens Konows gate 1. Her er nok av muligheter for å lage en bergbanestasjon. Det er ingen verneverdige hus på tomta i dag, og tiltak er både ønskelig og nødvendig. Like ved tomta ligger vakker 1700-talls steinbebyggelse inklusive Oslos eneste Louise-seize-kirke der selveste Henrik Wergeland i sin tid holdt prekener. Den særegne Gråsteinsbygningen fra 1737 som huser Oslos eldste sykehusdrift ligger kloss inntil. Kirka og hospitalsbygget er fundamentert på ruinene av middelalderens fransiskanerkloster. Noen meter unna starter Ekebergkleiva bevaringsområde med alderdommelig terrassert trehusbebyggelse satt opp mellom ca. 1750 og 1878. Det er kanskje ingen andre hovedsteder, som kan skilte med en slik frodighet av original trehusbebyggelse så nært sentrum. Og de sagnomsuste Ekebergkleivene er et kapittel for seg. Her vandret Ekebergs rødøyde stortroll, selveste Ekebergkongen, før han rømte til Kongsberg i 1814. Det fortelles at han spiste barn, Grønland, Enerhaugen og særlig fra Gamlebyen.

Ekeberget er en attraksjon i seg selv: et dramatisk og fasinerende platåberg som stadig gir ny kunnskap om jordas tilblivelse. Geologer kommer fra både inn- og utland fra for å studere Ekeberg som geologisk fenomen. Det dreier seg om Nord-Europas antatt mest markante forkastningssone med mange interessante og sjeldne bergarter liggende framme i dagen. Jordskjelvfokastningen blir ikke mindre interessant ved at det i nordskrenten er registrert to diabasbrudd for steinalderredskaper i tillegg til det berømte Alunskiferbruddet. Forøvrig er området særegent også i biologisk og zologisk mening. Her skal visstnok finnes spesialiserte innsektarter som visstnok bare er registrert her.

Bergbane opp den nordlige forkastningsskrenten ved Konows gate 1 innebærer at man, jf. forslaget fra 1918, vil kunne ta utgangspunkt i Ekebergtrikken. Fra området ved holdeplassen Oslo Hospital i Gamlebyen vil man kunne stige inn på bergbanen og slik føres bratt oppover den dramatiske nordskrenten: På toppen av platået er utsikten vid og vakker. Man kan stirre utover sjøen mot Akershusfestning og lenger enn langt, eller snu seg å se innover i Oslogryta - og betrakte utsikten som gjennom århundre etter århundre har forundret så mang en landeveisfarer:

Den er storslagen, vid og herlig, men ikke vill, som man kanskje hadde ventet det. I forgrunnen nakne klipper, og langt borte høye skogbevokste åser, mens det for ens føtter ligger utbredt et fruktbart, rikt, veldyrket land og en anselig stad, som dog synes større enn den i virkeligheten er, samt den mest maleriske havn en kan tenke seg. Jeg glemte helt at jeg var på 60 grader nordlig bredde, men jeg trodde meg hensatt til de skjønneste og mest velsignede av Europas land.
- Nordvestpanoramaet fra Ekeberg skildret av en Krüger på 1800-tallet


Om man skulle bli trøtt av utsynet, er det bare å se seg om lokalt. Man befinner seg nå midt i Oslos eldste bosetningsområde. Man kan vandre inn i Ekebergskogen med langstrakte steingjerder fra fordums tid, ut på sletta til jernalderens gravhauger og steinsetninger, bort til Ekeberg hovedgård der det nylig er avdekket 3000 år gamle hustufter, overnatte på Ekeberg camping, vandre tilbake og ned til Ekebergrestauranten, innta et bedre måltid, fortsette ned til Oslos eldste kulturminne ved Sjømannskolen: 5000 til 6000 år gamle veideristninger fra steinalderen. Utflukten kan avsluttes ved å ta Ekebergtrikken til sentrum og operaen der ev. kveldens forestilling kan nytes.

Det oppfordres herved til at søknaden fra Ekebergbanen A/S sendt i 1918 behandles på nytt. Kanskje er det grunnlag for å gi positivt svar slik at bergbane opp den nordvendte Ekebergskrenten kommer i gang innen overskuelig framtid.


Øyonn Groven Myhren

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger