*Nettavisen* Nyheter.

- Uakseptabelt med drabantby på Brekke

Utbyggere vil lage 320 nye leiligheter i Brekkeveien og Kjelsåsveien. Å lage drabantby på Brekke er å rasere området, protesterer naboene.

Brekke: Får utbyggerne Optimo AS og Viken Eiendomsutvikling AS det som de vil, blir det bygget 320 nye leiligheter blant annet på de gamle næringseiendommene i Brekkeveien 19 og Kjelsåsveien 161. NIVA-bygget skal omgjøres til leiligheter, Tandberg-huset skal rives, og erstattes med nye leilighetskomplekser og det skal bygges småblokker nord for Brekkeveien, i nummer 8.
Berørte naboer i området er sterkt imot planene til utbyggerne. Tom-Espen Møller bor selv i Radioveien og kan fortelle at beboerne vil kjempe for en bedre løsning.
Vi er mange naboer som har samlet oss. Når det gjelder NIVA-bygget er saken ute på høring for andre gang første runde gikk i høst. Vi er glade for at Plan- og bygningsetaten (PBE) i sitt alternative reguleringsforslag ikke støtter et tilbygg til NIVA-bygget, slik utbygger ønsket i utgangspunktet. Likevel er vi svært skuffet over at PBE ellers gir utbygger fullt gjennomslag for resten av prosjektet, sier Møller.

Tandberg-tomten

Omregulering av gamle Tandberg-bygget i Kjelsåsveien 161 ble levert PBE forrige måned, og er også sendt ut på høring. Brekkebeboerne føler at området nå kan bli rasert av blokker.
Nåværende bebyggelsen på Brekke er småhus. Utbyggingsplanene betyr blokkbebyggelse i høyder opp til hele ni etasjer. Slike bygg vil oppleves som dominerende, og vil etter vår mening forringe småhus- og friområdene rundt. Særlig med tanke på at byggene vil grense opp mot marka og Maridalen landskapsvern-område. En annen ting er at flere av beboeres lys- og solforhold vil bli vesentlig redusert hvis utbyggerne får gjennomslag for sine planer. Vi mener NIVA- bygget er i en meget dårlig teknisk forfatning, og uansett burde rives. Det støtter bydelsutvalget også, sier Møller. Men det er ikke Plan- og bygningsetaten ikke enig i.

Innsyn, støy og trafikk

Naboene har også protestert mot økt innsyn og støy som de mener vil følge av omreguleringen.
Det er klart en omregulering fra kontorer til boligbygg betyr store endringer for oss. Det er blant annet planlagt balkonger på øst- og sørsiden av NIVA-bygget, noe som vil gi innsyn rett ned i våre hager. I tillegg betyr en omregulering med 320 nye leiligheter selvfølgelig mye mer trafikk og mindre sikkerhet i småhusområdet. Særlig kritisk er trafikksituasjonen i øvre del av Frysjaveien, der det mangler både fortau og sikre krysningspunkter. Dette er allerede skoleveien for mange barn i området, sier Møller.
Når det gjelder Brekkeveien 8 og 19 (NIVA) skal saken etter høringsfristen (gikk ut 2. mars) sendes med alle kommentarer og innspill over til bystyret for avgjørelse. Det samme vil etter hvert også skje med Kjelsåsveien 161.
Vi får håpe på at politikerne i bystyret avviser utbyggingsplanene i den formen de nå er i, og at fremtidige utbyggere på Brekke må satse på langt mer miljøvennlige løsninger, sier Møller.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.