- Veldig trist

1. juli blir seniorkonsulentstillingen i bydel Vestre Aker redusert med 50 prosent. Cecilie Haaland ved Røa eldresenter overtar på samme tid for Wendy Lofthus.

Vinderen: - Denne stillingen har vært bindeleddet, ja selve nøkkelen for mange med tanke på koordinering av ulike omsorgstilbud. Når man blir eldre og syk kan det være vankelig å vite hvor man skal henvende seg, og ikke minst hvordan man kan få den hjelpen man trenger. Da er det godt å kunne ha en person som i første omgang kan vise en i riktig retning, sier Wendy Lofthus.
Ikke strekke til
Leder ved Vinderen eldresenter Kjersti Idsøe mener en redusering av stillingen med 50 prosent vil få betydelige konsekvenser.
- Da vil det være snakk om å prioritere noen få enkelte i forhold til å kunne nå ut til de som trenger det. Med tanke på pågangen av eldre mennesker som benytter seg av dette tilbudet i dag vil ikke et menneske i en 50 prosent stilling kunne strekke til, mener hun.
Lofthus har vært i jobben siden september 2004 og fordelt tiden mellom Vinderen og Røa. Hun har fått flere faste brukere som føler en betydelig trygghet ved å kunne få råd og veiledning.
- Jeg tror jeg har hjulpet mange til å bli værende hjemme i sin egen leilighet eller hus, og at de der har kunnet få den hjelpen de trenger. For mange er ønsket om å bli værende hjemme så lenge som mulig sterkt. De ønsker ikke å bli flyttet til en institusjon, sier Lofthus.
Ved hjelp av en frivillighetsgruppe har hun i tillegg satt fokus på de svakeste, og de som lett faller utenfor. Mange av disse mener Lofthus står i fare for å bli glemt.
- Man vet med sikkerhet at det er mange eldre og funksjonshemmede som ikke får den hjelper de trenger og som faller utefor de ulike tilbudene. Dem føler jeg at jeg har vært med på å løfte frem og gjort mer synlig, og jeg er nå redd for at det vil gå tilbake til slik det var, sier Lofthus.
Usikkerhet
Hun brenner for bedret transporttilbud til eldre i bydelen og for et bedtydelig tilbud av aktiviteter. God kontakt med de pårørende har ført til mye positiv fremgang og en jevn strøm av telefoner.
- For øyeblikket ringer det stadig folk hit som er bekymret for at de skal miste seniorkonsulenten i bydelen. Da forsøker jeg å forklare at den kun skal reduseres. Likevel er de usikre, forteller Idsøe.
1. juli tar Lofthus fatt på sin nye stilling som daglig leder ved Ullevål Hageby eldresenter.
Leder i Vestre Aker Bydelsutvalg, Elin Horn Galtung understreker at reduseringen av stillingen er positiv med tanke på alternativet.
- Alternativet ville vært å legge ned stillingen da vi ikke har råd til å opprettholde den 100 prosent. Dette er en prioritert stilling hos oss og vi er glade for at en omprioritering lot seg gjøre med tanke på Wendy Lofthus bytte til Ullevål Hageby eldresenter. Vi ser at seniorkonsulenten gjør en viktig jobb og det er selvfølgelig et håp fra vår side at den igjen skal bli et 100 prosent stilling.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.