*Nettavisen* Nyheter.

- Vi er ikke overlatt helt til oss selv

Sogneprest Stig Utnem foreslår at vi fyller påsken med Bjørneboe-dikt og håp for fremtiden. Foto: Fredrik Eckhoff

Flere drar i år på påskeferie med bekymring for fremtiden, sier sogneprest Stig Utnem.

RIS: - Til dem har Kirken et budskap om at påskemorgen innehar et håp om fremtiden, et løfte om at vi ikke er overlatt helt til oss selv, sier han.

Vi møter sognepresten i presteboligen på Slemdal til en liten "før påske-prat".

- De aller fleste av oss i denne delen av byen er jo umåtelig priveligerte, og de fleste er både klare over det og takknemlige, sier Utnem, som gjerne skulle sett at han så en større forståelse av at vårt levesett skaper problemer for andre.

På andres bekostning

- Mange er for lite opptatt av at vår velstand er bygd opp på bekostning andre. Vestens velstand går utover mennesker i andre deler av verden, blant annet miljømessig, sier han.

- Mange har vel vært klar over det en stund?

- Ja, men da vi ble klar over det, klarte vi ikke å gjøre nok med det, sier Utnem og fortsetter: - Min erfaring er imidlertid at mange ønsker å gjøre noe, og der har politikere en stor oppgave, i samarbeid med fagfolk og eksperter.

- Hva med Kirkens rolle?

- Ja, Kirken har også en viktig oppgave her. Den kan ikke være taus og skal heller ikke være det. Vi skal benytte oss av ordets makt og løfte frem grunnleggende verdier og være med å peke på mulige løsninger..

- Hva betyr dette helt konkret?

- Helt konkret ja. Det har jo vært en kirkelig tradisjon å være litt diffus. Men heldigvis har det vært en utvikling med årene.

- Har du eksempler på saker som Kirken har kjempet for?

- Vi har for eksempel hatt en kampanje for å slett u-landsgjeld, med konkrete krav og forslag om hvordan dette bør gjøres, sier Utnem. - Da var det fattige lands egne ønsker som kirken ga stemme til.

- Og så har vi den helt aktuelle saken om oljeboring i nord. Der har Kirkens lederkap anbefalt noen års pause i fremdriften. Ikke for å sitte stille og vente, men for å vise tilbakeholdenhet med å ta opp alt fossilt brennstoff fra havet og for å gi full gass i utvikling av alternativ energi. Det er viktig at Kirken insisterer på at vi har et ansvar for dem som kommer etter oss, også dem som ikke er født ennå, sier han.

Ny nysgjerrighet

Som sogneprest i Ris menighet møter Utnem mange mennesker i alle aldre og livssituasjoner. I disse dager er for eksempel hele 178 ungdommer i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Det er et stort antall, selv for en stor menighet som Ris, som tradisjonelt har store konfirmantkull.

- Vi merker at det er en slags ny nysgjerrighet rundt religion. For unge mennesker er religion kanskje mer et spørsmål om identitet enn det har vært tidligere. En grunn kan være at de nå møter mennesker som sier "vi er muslimer" eller "vi er human-etikere". Da er det lettere selv å si "vi er kristne, jeg kommer fra en kristen familie"

Selv har han tidligere reist og jobbet en del i andre deler av verden, blant annet i Afrika. Han er svært opptatt av at kristne mennesker skal fokusere mer på likheter enn forskjeller mellom mennesker.

- Vi må ikke gi oss selv en identitet som er konfronterende eller konfliktskapende, I det flere-religiøse samfunn er det viktig både å være seg bevisst sin egenart og ha fokus på at i alle religionssamfunn fins det fellestrekk. De verdiene vi har felles, må vi ta vare på, mener han.

Forståelse for andre

- Det er mange som er veldig bereiste i vår del av byen. Vi reiser både i business og som turister til alle deler av verden. Men vi flyr gjerne over vårt eget nærmiljø, for eksempel andre deler av byen vår, påpeker sognepresten, som tidligere var prest på Furuset.

- Du mener at vi bør bli bedre kjent med østkanten?

- Ja, det er viktig å forstå hvordan andre mennesker lever, både etniske nordmenn, nordmenn med ikke-norsk bakgrunn og innvandrere og flyktninger. Det beriker oss å bli kjent å bli kjent med mennesker, gjør det lettere å forstå hvorfor ting blir som de blir og hvorfor folk handler som de gjør, sier han.

Påsketips

- Hva ønsker du å si til folk nå rett før påske?

- Påsken kan man feire uansett hvor man er; på fjellet, på reise i utlandet eller sammen med venner og familie rundt et langbord i byen, sier soknepresten, som har følgende tips til påskeunderholdning:

- Ta med Jens Bjørneboe-dikt, for eksempel "Kurvmakeren".

- Hvorfor?

- Fordi det gir påskeevangeliet aktualitet inn i vår tid.

- Finn også fram salmeboken og ta den med på turen. Syng "Påskemorgen slukker sorgen". Denne salmen har alle påskens fasetter i seg. Også løftet om at sorgen en dag skal bli vendt til glede, sier sognepresten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.