- Vi har en plan!

 

 

Planleggingsfasen er ferdig, og nå settes de forskjellige tiltakene i "kvalitetskommuneprogrammet" ut i livet, sier Nordre Akers koordinator, Wenche Hansen.

Nordre Aker: Nordre Aker har jobbet med "kvalitetskommuneprogrammet" siden høsten 2007. Nå er vi ferdig med planleggingsfasen, og de forskjellige tiltakene i forhold til forbedringsarbeidet er/vil nå bli satt ut i livet, sier Wenche Hansen, som er ansvarlig for samordningen av prosjektarbeidet.

Øke kvaliteten

"Kvalitetsprogrammet" er landsomfattende, og har som mål å øke kvaliteten i kommunenes pleie- og omsorgstjenester, og også i oppvekstsektoren. Programmet gjennomføres i samarbeid med Staten, Kommunens Sentralforbund og arbeidstakerorganisasjonene.

Trepartssamarbeidet gjenspeiles også i den lokale organiseringen av prosjektet. I Nordre Aker, som selv søkte om å få delta i prosjektet, er det bydelsadministrasjonen, Fagforbundet, Unio og Norsk Sykepleierforbund samt lokalpolitikere fra Høyre, Ap, SV, Frp og V som utgjør samarbeidet.

Redusere sykefraværet

Målet med arbeidet og prosessen er jo at innbyggerne i den enkelte kommune/bydel skal merke forbedring innen satsingsområdene. Men det er også et mål å redusere sykefraværet, sier Hansen.

Tre satsingsområder

Nordre Aker har i prosjektperioden og fram til utløpet av 2009 valgt tre hovedsatsingsområder: hjemmetjenesten, barnehagene og reduksjon av sykefravær.

I regi av programmet sentralt har det vært avholdt kvalitetskonferanser og nettverkssamlinger for prosjektledere, og Nordre Aker er i nettverk med kommunene Tromsø, Trondheim, Bodø og Sarpsborg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.