*Nettavisen* Nyheter.

- Vi trenger cirka 20 til

Ergoterapeutene Unni Martinsen og Morag K. Holter på utsiden av Diakonhjemmet sykehus. foto: elisabeth c. wang Foto: Elisabeth C. Wang

Ergoterapeutene Unni Martinsen og Morag K. Holter ved Diakonhjemmet sykehus startet i 2007 forskningsprosjektet "Aktiv hverdag med KOLS". Nå trenger de flere deltagere.

BORGEN: – Dette prosjektet har som formål å undersøke om ergoterapi har effekt på mestring av hverdagen for personer med kols (kronisk obstruktiv lungesykdom). Og i tillegg å systematisere kunnskap om hva pasienter med kols sliter med i hverdagen, sier Martinsen.

Deles inn i to

Til nå har i overkant av 30 personer deltatt i forskningsprosjektet. Deltagerne deles inn i to tilfeldig valgte grupper, der den ene gruppen får individuell ergoterapi. Deltagerne i kontrollgruppen får tilbud om ergoterapi når prosjektet er avsluttet etter 12 måneder.

– Personer som ønsker å delta må ha fått diagnosen kols og være mellom 20 og 80 år. De trenger ikke komme fra nærområdet, men de må kunne komme seg til Diakonhjemmet på egenhånd, sier Martinsen.

– Det er hittil gjort lite forskning på ergoterapi i forbindelse med kols-pasienter. Til dette prosjektet trenger vi rundt 50 deltagere for at resultatene skal være troverdige og ha noe å si i forskningssammenheng, sier Martinsen.

Kartlegging

Hver enkelt av deltagerne starter med å ha en samtale med en av ergoterapeutene for å kartlegge vansker som følge av sykdommen og vedkommendes behov. Holter understreker at deltagerne ikke betaler noe for å være med på forskningsprosjektet.

– Det er ingen utgifter eller egenandel knyttet til dette. Men, det er vesentlig at deltagerne ikke har andre sykdommer som virker inn på daglige gjøremål i tillegg til diagnosen kols, sier hun.

– Forskjellig fra person til person

Kols blir ofte brukt som en fellesbetegnelse på kronisk obstruktiv bronkitt og emfysem. Den kjennetegnes ved at lungefunksjonen er varig nedsatt, blant annet fordi luftveiene er blitt trange. Typiske symptomer er uttalt åndenød ved anstrengelse, tidvis piping i brystet og hoste.

– Sykdommen arter seg forskjellig fra person til person, fra dem som sliter litt i trapper og motbakker til de som blir tungpustet av daglige gjøremål i hjemmet. Kols kan både fører til problemer i forhold til fritidssysler og generell jobbaktivitet. Det vi ønsker er å se på hvordan vi best mulig kan hjelpe denne gruppen, enten de har større eller mindre problemer. Slik at vi, som ergoterapeuter, i fremtiden kan bistå kolspasienter på en bedre måte enn vi gjør i dag, sier Martinsen.

– Enkle grep

Bevisst bruk av pusten, endringer i hvordan man gjør det og tempo, tenke på å ta en pause i stedet for å ta seg helt ut og så forsøke å hente seg inn igjen. Enkle utskiftninger av redskaper, som fra langkost til mop.

– Det gjelder å tenke praktisk rundt den situasjonen de befinner seg i. Kanskje det finnes andre løsninger på å frakte saker fra a til b. Små endringer kan gi større overskudd som gjør hverdagen lettere. Dette er med andre ord ikke varig terapi, men bevisstgjøring og muligheter til å få en bedre hverdag, sier Holter.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.