*Nettavisen* Nyheter.

– Åh, skal du begynne på Kabelgata?

Dette kan bli et helt vanlig spørsmål for ungdommer om to og et halvt år.

RISLØKKA: I disse dager prosjekteres det nemlig for harde livet, omkring den nye videregående skolen på Risløkka.

Innholdet er allerede satt, nå er det altså navnet som skal spikres.

Kjært barn har mange navn, og skolen på Risløkka skal virkelig bli et kompetansesenter med alt som høre til.

Risløkka kompetansesenter skal ha plass til 1013 elever på ordinær skole og 350 studenter ved Fagskolen.

Forslag

Innkomne forslag lyder som følgende:

Graver’n vidregående skole: Navnet knytter seg teglstein-produksjonen i området, og at man måtte grave i grunnen for å få råstoff til produksjonen. I tillegg knytter navnet seg til at man må gtrave seg ned i det faglige for å få kunnskap. Navnet er foreslått av Høyres Oddmund Østebø.

Kabern videregående skole: Navnet knytter seg til det navnet arbeidsfolk og folk i området brukte på Standard Telefon.- og kabelfabrikk brukte på området. Navnet er forelsått av Bjerke Arbeiderparti.

Standard kompetansesenter: Navnet spiller på Standard Telefon- og Kabelfabrikk, som lå i området.

Kultur- og oppvekstkomiteen i Bydel Bjerke foreslår Kabelgata videregående skole.

Bedrifter

Opplæringen på det nye kompetansesenteret skal organiseres i nært samarbeid med bedrifter og opplæringskontor , brutto areal for kompetanse-senteret er på ca. 40.000 m2.

Prosjektet er planlagt ferdig til skolestart 2013, opplyser Utdanningsetaten.

Målet for Risløkka kompetansesenter er å skape en arena hvor bedrifter og skole kan styrke gjensidig kompetanse.

Ved samlokaliseringen mellom den videregående skolen, Lærlingesenteret og Fagskolen i Oslo kan det tilbys et helhetlig og fleksibelt tilbud fra praksisbrev og lærerkandidatordning til opplæring på fagskolenivå.

Innovativ

Risløkka kompetansesenter vil legge til rette for sambruk av verksteder, auditorier, maskiner og personalressurser.

Det skal også gjennomføres et skoleutviklingsprosjekt parallelt med byggingen. Dette fokuserer på utvikling av kompetansesenteret i tett samarbeid med sentrale aktører i arbeidslivet. Kompetansesenteret skal profileres i forhold til samhandling med næringslivet, og samtidig være innovativ og nytenkende på sitt område.

Spesialisering

Risløkka kompetansesenter vil tilby opplæring innenfor utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, teknikk- og industriellproduksjon, elektrofag, design og håndverk, helse- og sosialfag og studiespesialisering med entreprenørskap og studiespesialisering påbygging.

Organiseringen av opplæringen på Risløkka skal tilpasses den enkelte elev. Dette innebærer muligheter for å tilby ulike læringsmetoder, nyttig arbeidskunnskap og erfaring. Tidspunkt for skolestart skal være fleksibel. Opplæringen vil bli organisert rundt tema hvor både yrkes- og fellesfag inngår, opplyser etaten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag